26 februari 2013

FÖRLAG National Songs utökar samarbetet med Misty Music.

Sedan snart två år har Misty Music AB administrerat Skivbolaget Nationals förlagskatalog National Songs. Nu utökas samarbetet till även bolagets äldre verk.

Avtalet har hittills varit begränsat till de verk som skrivits och utgivits under nämnda år, då huvuddelen av Nationals förlagskatalog varit blockerad efter Bonnier Music Publishings uppmärksammade konkurs.
Efter långa överläggningar med Bonnier Music Publishings konkursbo lyckades Skivbolaget National i slutet av förra året få tillbaka alla förlagsrättigheter.
Numera administrerar Misty Music hela National Songs katalog vilket inkluderar samtliga album av t ex Miss Li,  Little Marbles, Allan Edwall, The Baboon Show, med flera.

Lars Nylin

Bilden: Anders Mörén, Misty Music, och Micke Lohse, National