14 februari 2013

MUSIKSVERIGE Utbildare medlemmar

Den nystartade organisationen Föreningen Musikbranschutbildningar har anslutits som nätverksmedlem till Musiksverige. För musikbranschens intresseorganisations del innebär utökningen ett steg närmre utbildningsfrågorna.

Föreningen Musikbranschutbildningar är en nystartad organisation som bland annat verkar för att samordna och synliggöra utbildningsbehovet i musikbranschen,

– Medlemskapet i Musiksverige medför en kraft och hjälp för att få fram våra åsikter till politiken, säger Åsa Nylén, som är den nya organisationens ordförande. Viktigt är att i alla lämpliga sammanhang belysa musikbranschens betydelse i svenskt näringsliv och utveckling av entreprenörskap,

I Föreningen Musikbranschutbildningar ingår i dagsläget Musik & Eventarrangör, Nyköpingskommun/Campus Nyköping, SAE Institute Stockholm, BoomTown Music Education, Luleå Tekniska Universitet, Music Factory i Skara och Music & Event Management vid Linnéuniversitetet Hultsfred.– Det är riktigt bra att Föreningen Musikbranschutbildningar nu är medlem i Musiksverige, kommenterar Elisabet Widlund, vd för Musiksverige. Vi kommer att lägga stort fokus på utbildningsfrågor under 2013.

– En närmre dialog med utbildarna innebär att vi kan förmedla branschens förväntningar och på så sätt se till att branschen försörjs med rätt kompetens och rätt antal personer i framtiden, konstaterar hon.

Medlem i Musiksverige kan intresseorganisationer som bedöms utgöra en etablerad del av den svenska musikbranschen bli. I syfte att kunna ta in många olika sorters organisationer och därmed en mångfald av åsikter, finns ett nätverksmedlemskap till självkostnadspris.

Claes Olson