7 februari 2013

SAMI Avskedade vd:n Hans Lindström nu åtalad

Åklagare Kent Madstedt beslutade på torsdagen att åtala SAMI:s tidigare vd Hans Lindström, som avskedades från organisationen hösten 2006. Åtalspunkten är grov trolöshet mot huvudman.

Från SAMI (Svenska Artister & Musikers Intresseorganisation) meddelar man att man välkomnar åtalet. Sedan den omfattande polisutredningen inleddes 2007 har organisationen bistått åklagaren med underlag till utredningen.

– Det är glädjande att åklagaren delar vår syn på de skador som Hans Lindström orsakat SAMI, kommenterar Jan Granvik, styrelseordförande för SAMI.

– Vi har haft ett ansvar mot SAMI:s rättighetshavare och när nu åklagaren åtalar Hans Lindström kan vi konstatera att det varit rätt att driva den här processen.

Sedan det uppdagats att Hans Lindström på flera sätt överträtt sina befogenheter tvingades han hösten 2006 lämna sin dåvarande post som vd för SAMI. Efter att bland annat en oberoende revisionsrapport visat att SAMI:s Hans Lindström genomfört ett stort antal tvivelaktiga affärer för organisationens räkning beslutade SAMI:s styrelse därefter att organisationen skulle polisanmäla honom.

Tidpunkt för rättegång i Stockholms Tingsrätt är ännu ej bestämd.

Claes Olson