6 februari 2013

JURIDIK Domar i Tambourine- och skattehärvorna

När domarna föll i två uppmärksammade rättegångarna med branschanknytning kom beskedet märkligt nog på samma dag. I Stockholms tingsrätt friades de tre artisterna Lotta Engberg, Martin Stenmarck och Magnus Carlsson från anklagelser om skattebrott. Lunds tingsrätt har beslutat frysa 16 miljoner av The Hives bolags tillgångar, ett tecken på att ”Tambourinetvisten”håller på att gå The Cardigans väg.

Tvisten kring Tambourine Studios hantering av olika svenska artisters ekonomi inleddes då The Cardigans år 2010 lämnade in en stämningsansökan mot The Hives. The Cardigans menade att The Hives lånat pengar via Tambourine Studios, bolaget som hanterat båda bandens ekonomi. Ett flertal andra artister blev sedan inblandad i en kedja av stämningsansökningar.

-Vi är naturligtvis nöjda med utgången. Det kan tolkas som att vi håller på att vinna det här målet, sade Mats Nilsson, en av Cardigans advokater till Sydsvenskan på onsdagen.

I Stockholms tingsrätt dömdes artistbokaren Bruno Tillander för grovt skattebrott respektive grovt bokföringsbrott till fängelse i ett år och nio månader.

De tre anklagade artisterna friades däremot från anklagelser om att ha tagit emot svarta ersättningar för PR-framträdanden, åklagaren hade yrkat på samhällstjänst i deras fall. Tingsrätten anser att ord står mot ord gällande storleken på ersättningarna och att uppgiftslämnaren Tillander inte är mer trovärdig än artisterna. De senare frias därför.

– Som jag ser det har man resonerat att det är en ”ord mot ord”-situation och man tycker inte att Tillanders uppgifter är tillräckligt tillförlitliga. Men det finns stödbevisning för hans uppgifter i form av avtal och fakturor, säger åklagare Arne ForsEkobrottsmyndigheten till Aftonbladet.

Lars Nylin