18 januari 2013

FESTIVAL Tvisten mellan STIM och Sweden Rock löst

Efter flera års tvist och oenighet om musiklicenser har STIM och festivalarrangören Sweden Rock Festival nu kommit överens. Båda parterna återkallar nu sina respektive talan från Marknadsdomstolen och Blekinge tingsrätt.

– Vi har haft en serie möten sedan i höstas och har under denna tid utvecklat förståelse för våra respektive utgångspunkter, berättar Eva Modin, vice vd i STIM. Nu har vi kommit överens och Sweden Rock Festival kommer att följa STIM:s gällande priser och villkor enligt pristariffen för 2013.

– Från Sweden Rock Festivals sida tycker vi att det är självklart att låtskrivarna ska ha betalt för sitt arbete. När vi nu kommit överens behöver vi inte lösa tvisten i domstol och kan fokusera på att göra musikfestival, säger Sweden Rocks vd Mats Natvig.

Den nu lösta konflikten är flera år gammal. Sweden Rock och STIM har varitoense om de avgifter till upphovsmännen – så kallade musiklicenser för användandet av musik – som STIM har fakturerat till festivalen. Detta har lett till en stor och mycket uppmärksammad konflikt mellan parterna.

I och med att STIM och Sweden Rock nu är överens drar man tillbaka sin respektive talan från såväl Marknadsdomstolen som tingsrätten.

Claes Olson