20 december 2012

ORGANISATION Nytt samarbete ska stärka musikexporten

I ett treårigt samarbete kommer Musikverket att satsa på att stärka det fria musiklivets närvaro utomlands och sätta svensk musik på världskartan. Det nya samarbetet inleds i samband med att Export Music Swedens nye vd Jesper Thorsson tillträder efter årsskiftet. 

Export Music Sweden kommer att få 2,3 miljoner kronor för att genomföra en strategisk etablering av det fria svenska musiklivet utomlands, bl.a i form av en ny identifiering av de viktigaste internationella mötesplatserna samt samordning av svensk musiks närvaro på mässor och festivaler. Satsningen innebär dessutom en satsning på nätverksstöd och utbildning för svenska musikaktörer som vill söka sig utomlands.
– Det här är en konkret möjlighet för det fria musiklivet att etablera nya relationer med musikbranschen och gemensamt med Export Music Sweden verka för svensk och nordisk musik på den internationella marknaden, kommenterar Jonas Burman, chef för Musikplattformen på Musikverket.

Claes Olson

BildenExport Music Swedens nye vd Jesper Thorsson får 2,3 miljoner från Musikverket för att genomföra nya satsningar.