13 december 2012

ORGANISATION STIM bakom databas för all världens musik

I samarbete med bland andra Apple, Google och några av världens största musikförlag arbetar STIM just nu på att skapa en global musikdatabas där information om rättigheterna till hela världens musikskatt ska finnas samlad. Enligt planerna kommer GRD (Global Repertoire Database) att tas i bruk 2015.

Idén till GRD kommer ursprungligen från EU, och målet är att den globala verkdatabasen ska tillhandahålla något som aldrig tidigare funnits: en komplett och officiell presentation av de globala ägarförhållandena till musikaliska verk. När GRD är igång kommer det innebära avsevärda besparingar för musikskaparna, genom att man undviker dubbelarbete i form av parallell databehandling i verkregister i flera olika länder.
– GRD kommer vara till mycket stor nytta för bland annat företag som vill kunna distribuera musik på nätet i många olika länder, kommenterar Kenth Muldin, vd för STIM.

– Samtidigt säkerställer GRD att de som skrivit text och musik får betalt för sitt arbete på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.

Projektet styrs av en arbetsgrupp bestående av representanter från 14 olika organisationer för musikskapare, musikförlag, upphovsrättsorganisationer, digitala musiktjänster och deras respektive branschorganisationer: APRA, GEMA, PRS for Music, SACEM, STIM, CISAC, Sony/ATV/EMI Music Publishing, Universal Music Publishing, Warner Chappell Music, ICMP, ECSA, Google, iTunes och Omnifone.

Sammanlagt är närmare 30 företag och organisationer representerade och ett hundratal personer runt om i världen direkt involverade i arbetet.

Projektet leds av Deloitte med stöd från ICE och FastTrack, som levererar de tekniska lösningarna. Tretton upphovsrättsorganisationer för musik stöder projektet ekonomiskt, med kunnande och genom åtkomst till databaser.

Claes Olson