22 november 2012

ORGANISATION Inflyttningsfest hos STIM

I onsdags rullades den röda mattan ut på Hornsgatan 103 i Stockholm. De flesta som sedan gick på denna har band till musikindustrin. Adressen är den nya för Stim och även för STIM:s ägarföreningar Musikförläggarna, SKAP, FST och några dotterbolag till STIM.

Kalaset inleddes med att STIM:s årsfärske styrelseordförande Kjell-Åke Hamrén hälsade välkommen på entréplanet och framåt kvällen framträdde Stephen Simmonds. Däremellan stod det alla fritt att mingla runt i en byggnad som visserligen är så pass modern som från 1949, men är grönmärkt av Stockholms stad som särskilt värdefull ur kulturhistorisk synvinkel. Det senare lämpligt eftersom den nu blir 13 våningar av verksamhet som i de flesta fall kopplar till kultur och upphovsrätt. Förutom organisationerna i ingressen finns STIM:s dotterbolag Svensk Musik AB och Cee Services i huset liksom Musiksverige och Export Music Sweden. Längre fram flyttar även organisationer kopplade till landets fotografer och tecknare in.

Lars Nylin