14 juli 2011

Amerikanska fildelare varnas

Fem stora amerikanska internetoperatörer kommer att varna illegala fildelare, efter en nyligen träffad överenskommelse med underhållningsindustrin. I Sverige är operatörerna fortsatt svala till sådana lösningar.

Amerikanska användare anslutna till operatörerna Verizon, Time Warner Cable, AT&T, Cablevision och Comcast kommer om deras IP-adress fildelar illegalt att få en erinran om upphovsrättsintrång, så kallade ”Copyright Alerts. Det uppgav i förra veckan den amerikanska organisationen Center for Copyright Information. Operatörerna kommer att sända upp till sex varningar, uppger samma källa. Samma system används för varningar om kreditkortsbedrägerier.

Informationsbreven kommer att innehålla fakta om upphovsrätten och dess betydelse för dem som skapar musik och film och för den amerikanska ekonomin.

– Många är inte medvetna om att upphovsrättsintrång riskerar jobbtillfällen – samt framtida produktion av filmer, TV-shower, musik och annat innehåll, säger Michael O’Leary på Motion Picture Association of America (MPAA).

Intresseorganisationen Musiksverige, som samlar den svenska musikbranschen, menar att den frivilliga överenskommelsen mellan de amerikanska internetoperatörerna och film- och musikbranscherna är ett viktigt steg i rätt riktning.

Vi ser det som en starkt positiv utveckling att de amerikanska internetoperatörerna nu frivilligt tar ansvar för förhindra upphovsrättsbrott och därmed säkrar en sund konkurrens på Internet”, skriver man på sin hemsida.

Musiksverige vill även skynda på denna lösning i Sverige och organisationen säger att man kommer att bjuda in svenska internetoperatörer och politiker ”till samtal för att hitta lösningar och enas kring vägen framåt för sund marknad och laglig spridning av musik på nätet”.

Till tidningen Sydsvenskan säger Elisabet Widlund, vd för Musiksverige:

– Vi vill gärna fortsätta diskussionen i Sverige om vilken typ av lösning man skulle kunna ha här. Det behöver inte se ut som i USA, men det är viktigt att innehållsbranschen och internetoperatörer kan hitta lösningar tillsammans.

Sydsvenskan har även talat med några svenska operatörer. Där är man fortsatt svala eller negativa till lösningar som den amerikanska, detta trots att liknande lösningar nämnts inom ramarna för förhandlingarna om det nya svenska filmavtalet.

Patrik Hiselius, ansvarig för samhällskontakter på Telia Sonera, säger till tidningen:

– Vi fokuserar hellre på tillgänglighet än varningsbrev.

Lars Nylin

Länk till Center for Copyright Information:

http://www.copyrightinformation.org/

Länk till Sydsvenskans artikel:

http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article1509492/Natoperatorer-varnar-fildelare.html

Länk till kommentar av U2:s manager Paul McGuiness:

http://www.telegraph.co.uk/culture/music/8626693/Digital-downloads-The-age-of-free-is-coming-to-an-end.html#.Th2PvRXEW68.email