21 juli 2010

Svenska Spotify vände till vinst

Musiktjänsten Spotifys svenska dotterbolag gjorde förra året en vinst på 14 miljoner kronor. Det är en rejäl vändning från 2008 då Spotify gick nära 32 miljoner i förlust i Sverige.

Enligt Spotifys årsredovsining har antalet användare ökat kraftigt, något som i sin tur bidragit till högre annonsintäkter.

Omsättningen ökade i Sverige från 725 000 kronor 2008 till 90,3 miljoner kronor 2009.

Under året fick Spotify AB ett kapitaltillskott på omkring 285 miljoner kronor från sitt moderbolag, det Luxemburgbaserade Spotify Technology SA.

I årsredovisingen, som blev officiell hos Bolagsverket i tisdags, skriver Spotify AB om bolagets framtid bl.a:

"Efterfrågan på bolagets tjänster och produkter förväntas fortsätta att öka".

Svenska Spotify AB ägs till 100 procent av Spotify Technology SA med säte i Luxemburg.

Spotify har tidigare fått kraftig kritik för låga ersättningar till upphovsmännen. Av officiell branschstatistik från Ifpi framgår dock att utdelningen från Spotify ökade med 242 procent under första halvåret 2010. Även exempelvis STIM har rapporterat att man under 2010 märkt en kraftig uppgång av penningflödet från Spotify till upphovsrättsägarna.

Lars Nylin