1 juni 2010

Streamade musiktjänster fortsätter att öka

Under årets första kvartal användes streamingtjänster av inte mindre än 2,5 miljoner musiklyssnande svenskar. Till skillnad från annan nedladdning fortsätter samtidigt musiknedladdningen att peka nedåt. Det visar ny statistik som på STIM:s Förlagsexpo presenterades av Jens Häger från undersökningsföretaget Mediavision.

– Det är glädjande att se att undersökningen stärker det som vi redan sett på marknaden, det vill säga att nedladdningen minskar och att konsumenterna söker sig till de legala musikalternativen som finns idag, konstaterar Lisa Cronstedt, informationsansvarig på IFPI.

Det är framförallt i kategorin unga kvinnor som användandet av streamingtjänster har ökat. I åldersgruppen 15-24 år är andelen tjejer lika stor som andelen killar ifråga om användning av streamingtjänster.

Utöver det intressanta faktum att musiknedladdningen – till skillnad från annan nedladdning – fortsätter att peka nedåt visar statistiken från årets första kvartal att andelen som kombinerar streamingtjänster med nedladdning ökar medan andelen som enbart ägnar sig åt nedladdning kraftigt minskar. Detta ses som ett tecken på att nedladdning används som komplement om konsumenten inte hittar det som söks på Spotify.

– Det är intressant att i undersökningen se en samverkande effekt av Ipred och bra lagliga alternativ, kommenterar STIM:s kommunikationschef Susanne Bodin.
– Bra lagliga tjänster medför att man lämnar sitt illegala beteende.

Mediavisions undersökning bygger på 4 875 intervjuer som genomfördes första kvartalet 2010. Undersökningen avser enbart privatmarknaden.

Claes Olson