27 maj 2010

Upphovsrättsseminarium hos Bird & Bird

Den 19 maj genomförde advokatbyrån Bird & Bird ett eftermiddagsseminarium på temat "Mellanhänder på internet och upphovsrätt: Vem ansvarar och för vad?"

Medverkade gjorde ett flertal talare med olika inriktningar och såväl tjänsteleverantörer som operatörer fanns med i publiken.

Helene H Miksche och Jerker Edström från Bird & Birds Stockholmskontor gick igenom det regelverk som gäller för operatörer och diskuterade kring vilket ansvar mellanhänder egentligen har.

I programpunkten "Sabam v Scarlet/Belgacom" låg fokus på ett fall från Belgien där domstol beslutat att operatören Scarlet skulle införa teknik för att filtrera bort material. Domen överklagades och Belgacom, ungefär Beligiens Telia, blev involverad.

Benoit van Asbroeck, partner på Bird & Bird i Bryssel som företräder Belgacom, berättade mer om fallet som nu ligger hos EG-domstolen efter att belgisk domstol begärt ett förhandsavgörande från EG-domstolen. Benoit van Asbroeck förväntar sig att EG-domstolens avgörande kommer att bli prejudicerande i EU när det gäller hur gränserna ska dras mellan rättighetshavares och internetoperatörers olika intressen.

Berend van der Eijk och Olaf Trojan från Bird & Birds kontor i Haag gick efter detta igenom tekniska och juridiska aspekter kring länkning. Hur ska t.ex. inbäddat material hanteras? Bl.a. diskuterades Buma/Stemras försök att ta ut licensavgifter för t.ex. YouTube-videor som bäddas in på hemsidor och sociala nätverk.

Staffan Boström, ansvarig för Media Group vid Bird & Birds Stockholmskontor och bekant musikrättighetsexpert, kommenterar:

– Vi är mycket nöjda med seminariet och att vi kunde involvera jurister från så många av våra kontor. Vårt anslag var brett – vem som ansvarar och för vad när det gäller mellanhänder på Internet – men vi lyckades förhoppningsvis ge en begriplig bild av de olika regelverken och de gränsdragningsfrågor som för närvarande behandlas av domstolar både på svensk och europeisk nivå. Den namnkunniga och initierade publiken bidrog mycket och ledde in oss på många och långa intressanta diskussioner.

Daniel Johansson