22 december 2009

4 snabba / Digitalnytt special

Daniel Johansson, redaktör för MI:s avdelning Digitalnytt, intervjuar i en serie några företrädare för svenska musikbolag om deras syn på den digitala musikrevolutionen och om hur deras eget bolag påverkas av denna. Idag svarar Mark Dennis från skivbolaget Sony Music och Robert Litsén från Bonnier Amigo Music Group.

Mark Dennis / Sony Music:

Intäkterna till skivbolagen för digital distribution av musik har ökat med 80% i Sverige under de nio första månaderna 2009. Tror du att det är ett trendbrott, och vad kan vi förvänta oss av den digitala marknaden under 2010?
– Ja, jag tror att det är ett trendbrott, men jag skulle bli förvånad om vi ser samma tillväxt under 2010 – men jag har gärna fel! Den fantastiska tillväxten under 2009 har ju till stor del påverkats av en skarpare lagstiftning tillsammans med lanseringen av ett flertal nya tjänster på marknaden där Spotify onekligen är den som har stått i fokus. Jag tror att vi kommer att se fler nischtjänster under 2010, tjänster som riktar sig in på vissa konsumentgrupper. 2009 har handlat mycket om obegränsad tillgång, men jag tror att 2010 kommer att handla om att hjälpa konsumenten hitta musiken de vill lyssna på bland dessa miljontals låtar.

Musiklyssnandet har tydligt förändrats under de senaste två åren, svenskar lyssnar till exempel i mycket högre grad på musik via streaming- och webbtjänster. Hur har det påverkat ert arbete?
– Jag skulle säga att det har haft en mycket positiv påverkan på vårt arbetssätt. Den berömda ”long tail” har till slut blivit en verklighet och därmed blir vår katalog otroligt intressant för konsumenter. Front line-releaser kan vara anledningen till att en konsument dras till en musiktjänst, men det är förmodligen katalogen som håller dem kvar. Eftersom många av de nya tjänsterna inte har samma ”shop front” som traditionella download- eller skivbutiker krävs det mer kreativitet från oss för att få exponering för våra artister och releaser. Med det sagt skulle jag vilja påstå att vi aldrig tidigare har haft samma möjligheter att påverka vår egen framgång och det känns otroligt kul.

Hur ser du på den svenska digitala musikmarknaden om du jämför det med den internationella, främst andra europeiska länder och USA?
– Jag tycker att vi äntligen har börjat hitta en modell kring digital distribution av musik som fungerar för vår marknad och det känns mycket bra. Jag tror att hela branschen börjar inse att det finns stora skillnader mellan hur konsumenter i olika länder vill ta del av musik och jag märker att tjänsterna och affärsmodellerna anpassas därefter. Den teknikinfrastruktur som finns i Sverige gör det till en perfekt marknad för streaming-tjänster medan andra länder där bredband och 3G näten inte är lika utvecklade kan gynnas mer av andra typer av tjänster. Det som är viktig är att det finns ett brett utbud av olika tjänster och att vi inte tror att ”one size fits all”. Sverige har länge legat långt efter andra länder – både i Europa och USA – men vår position har förbättrats otroligt under 2009 och jag är övertygad att det finns potentiall för Sverige att växa under kommande år till en av de ledande marknaderna vad det gäller digital musik.

Kommer du att vara med på MidemNet i Cannes i januari 2010?
– Ja, det kommer jag att vara. Jag tycker det är ett bra tillfälle att träffa både svenska och internationella kollegor och partners samt att få höra om alla nya digitala initiativ som är på väg.

Robert Litsén / Bonnier Amigo Music:

Intäkterna till skivbolagen för digital distribution av musik har ökat med 80% i Sverige under de nio första månaderna 2009. Tror du att det är ett trendbrott, och vad kan vi förvänta oss av den digitala marknaden under 2010?
– Det som har varit det största trendbrottet är att antalet kunder som konsumerar musik lagligt har ökat markant. Detta har självklart avspeglat sig på intäkterna men vi tror att det kommer synas ännu tydligare under nästa år.

Musiklyssnandet har tydligt förändrats under de senaste två åren, svenskar lyssnar till exempel i mycket högre grad på musik via streaming- och webbtjänster. Hur har det påverkat ert arbete?
– Jag skulle vilja dela upp mitt svar i två delar här. Om vi först ser på det från en affärsanalytisk sida kan man nog säga att vi har gått från att tidigare varit ett affärsområde där man fokuserat mycket på ersättning per enhet till att begreppet ARPU (average revenue per unit). Det lämpar sig bättre vid analys när ”all you can eat”-lösningar fått en allt större betydelse.
– Gällande hur det nya musikbeteendet har påverkat vårt dagliga arbete kan man nog säga att det finns ett stort intresse bland svenska folket att lyssna på annan musik än vad som avspeglas på topplistorna. I och med att man som kund i många fall inte behöver betala mer för att lyssna eller ladda ner fler låtar ser vi en tydlig tendens att en förvånansvärt stor del av världens musikkatalog konsumeras, vilket också öppnar upp för att lyfta upp titlar som kanske inte hade lämpat sig i en à la carte-butik där endast tio låtar exponeras.

Hur ser du på den svenska digitala musikmarknaden om du jämför det med den internationella, främst andra europeiska länder och USA?
– Sverige, eller om man ser Norden som en marknad, har fått mycket fokus den senaste tiden. För att vara ett så pass litet territorium är det faktiskt anmärkningsvärt att det är Nordiska bolag som står bakom tjänster som Spotify, TDC Play, Nokia Comes With Music, Sony Ericsson Play Now Arena etc. I jämförelse med till exempel USA kan man också konstatera att vi i Norden har väldigt många olika musiktjänster i förhållande till invånarantal.

Kommer du att vara med på MidemNet i Cannes i januari 2010?
– Det vet jag inte…

Daniel Johansson