28 maj 2009

: Ny paneuropeisk licens för onlineområdet

Arbetet med en licens som ska underlätta för onlinetjänster att licensiera musik från de olika europeiska rättighetssällskapen går framåt. Nyligen meddelade SACEM, det franska upphovsrättssällskapet, att man kommer att släppa på de territoriella restriktionerna och tillåta att andra sällskap licensierar ut deras repertoar för digital distribution. SACEM företräder 128 000 upphovsmän.

På sikt skulle en paneuropeisk licens innebära att kunder som t.ex. använder iTunes Store skulle kunna köpa musik från andra territorier, till skillnad från idag när man endast kan köpa musik från det egna landets butik.

Neelie Kroes, EU-kommissionär, kommenterar utvecklingen för Financial Times: "There is a clear willingness expressed by major players in the online distribution of music in Europe to tackle the many barriers which prevent consumers from fully benefiting from the opportunities that the Internet provides."

Förhoppningen är nu att SACEMS beslut kommer att innebära att fler sällskap öppnar upp för samma möjlighet, så att det blir möjligt att licensiera ett större antal territorier för digital distribution med en och samma licens.

Daniel Johansson

Läs mer på:

www.ft.com

www.sacem.fr