7 maj 2009

Telekompaketet bromsat i EU-parlamentet

Under onsdagen röstade EU-parlamentet om Telekompaketet. Det var nödvändigt att alla delar i paketet godkändes, men efter en dramatisk process i parlamentet stod det klart att den delen som diskuterats mest på slutet, att man ska kunna stänga av en persons internetuppkoppling utan en rättslig prövning, röstades ned. Man kommer nu att avgöra frågan i en förlikning mellan parlamentet och ministerrådet.

Beslutet innebär i praktiken att debatten och diskussionerna kommer att fortgå under ytterligare ett antal månader. Efter beslutet utbröt jubel i parlamentet, vilket visar hur ideologisk frågan är, och Frankrike har varit ett av de länder som allra mest drivit linjen att man ska kunna stänga av personer från internet som t.ex. begår intrång i upphovsrätten.

På Europa-parlamentets hemsida går följande att läsa om beslutet: "Ledamöterna ställde sig bakom övriga delar i överenskommelsen som gäller konsumentregler, infrastruktursatsningar och modernare användning av radiospektrum. Men eftersom de valde att ändra den föreslagna, gemensamma formuleringen om användarnas grundläggande rättigheter faller hela överenskommelsen. De texter som antagits idag är parlamentets ståndpunkt i andra behandling. Nu har parlamentet och rådet åtta månader på sig att nå en ny överenskommelse i förlikning."

Daniel Johansson

Läs mer (EU-parlamentet):

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/058-55086-124-05-19-909-20090505IPR55085-04-05-2009-2009-true/default_sv.htm