24 april 2009

: Tillägg 138 i Telekompaketet röstades igenom

I veckan röstade industriutskottet (IMCO, Utskottet för industrifrågor, forskning och energi) ja till tillägg 138 i Telekompaketet (Telecoms Reform Package). Förslaget gick igenom med siffrorna 40-4. Tillägget innebär att industriutskottets förslag utökats med ett krav om att det måste finnas domstolsbeslut för att någon ska kunna stängas av från nätet i de europeiska medlemsländerna.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson lämnade en kommentar till DN om att tillägget godkändes av utskottet: "Jag har aldrig varit motståndare till andemeningen i utskottets förslag, utan det jag har sagt är att det kan vara problematiskt för svensk lagstiftning. För det första finns det inget förslag som berör avstängning av internetanvändare och därför har jag hävdat att tillägget är onödigt i sig, det hör inte hemma i Telekompaketet egentligen."

Telekompaketet är en översyn av EU:s lagstiftning på teleområdet. Förutom att konsumenternas rättigheter ska utökas på flera olika sätt, t.ex. ska man kunna behålla sitt telefonnummer vid byte av teleoperatör och fritt kunna välja och byta vilken ISP man vill ha, innehåller paketet andra viktiga lagstiftningsförslag för att harmonisera marknaden för de 27 medlemsländerna.

Telekompaketet består av tre delar. De tre delarna godkänns i sina respektive utskott för att sedan gå vidare till parlamentet. Internetleverantörernas roll är en central fråga i paketet, huruvida ISP-er ska ha något ansvar för vad som flödar i deras nät eller om de huvudsakligen är aktörer som endast skyfflar data.

Det är en lång process, det ursprungliga förslaget presenterades redan den 13 november 2007 och den 24 september 2008 röstade EU-parlamentet för första gången om paketet. Den 5 maj har EU-parlamentet sin slutliga omröstning om hela Telekompaketet, sedan tar ministerrådet sitt beslut den 12 juni och de måste vara överens med parlamentet för att Telekompaketet ska kunna genomföras. Om även de röstar ja kan förändringarna börja tillämpas i slutet av år 2009.
Precis som med många andra politiska frågor just nu mobiliseras stora kampanjer online, i Sverige bl.a. kring sajten www.telekompaketet.se.

Daniel Johansson

Mer information (EU-parlamentet):

http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/052-29881-156-06-23-909-20080526FCS29861-04-06-2008-2008/default_p001c001_sv.htm

Artiklar om Telekompaketet

http://news.google.se/news?pz=1&ned=sv_se&hl=sv&q=telekompaketet

Faktapromemoria om Telekompaketet (Riksdagen)

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=251&doktyp=fpm&rm=2007/08&bet=FPM45&dok_id=GV06FPM45