25 mars 2009

Merlin och Catch Media i avtal

Catch Media har skapat tjänsten Play Anywhere som utnyttjar "molnet" för att hjälpa användare att lagra och få tag på musik online. Play Anywhere gör det möjligt för användare att nå sin musik oberoende av vilken plattform man har för stunden, det kan vara mobiltelefonen, set-top boxen, datorn eller andra internetuppkopplade apparater.

Play Anywhere är fortfarande i utvecklingsstadiet, men man planerar att lansera sin tjänst inom de kommande tre månaderna. Tjänsten vann bl.a. pris vid "New Business Showcase" på Midem 2009.

Independentbranschens gemensamma licensieringsorganisation Merlin meddelar att man ingått licensavtal med Catch Media, vilket innebär att musik från de 12 000 rättighetsägare man företräder kommer att finnas tillgänglig genom tjänsten.

Charles Caldas, CEO för Merling, säger:
"The Play Anywhere? system is an exciting new development. Not only does it provides consumers with a convenient, safe and practical way to access their collections, but it generates new revenue for our labels that simply did not exist before. We are delighted to have the world's most important independent repertoire that we represent included in thisgroundbreaking initiative."
Daniel Johansson

Länk:
Läs pressmeddelande (PDF)