18 mars 2009

Digitala downloads allt större marknad i USA

Enligt den årliga rapporten från NPD Group ökade den digitala försäljningen av downloads med 29% under 2008. Försäljningen av downloads uppgår nu till hela 33% av den totala försäljningen i USA enligt NPD. I Sverige uppgick den digitala försäljningen till ca 9% av den totala försäljningen under år 2008.

Samtidigt rapporterar NPD Group en skarp nedgång i antalet individer som köper CD-skivor. Under året slutade 17 miljoner amerikaner att köpa CD-skivor samtidigt som 8 miljoner började köpa downloads. Totalt var det 36 miljoner amerikaner som köpte downloads under år 2008.

Enligt den användarundersökning NPD Group har gjort beror tappet främst på att hushållen totalt sett lägger mindre pengar på underhållning, samt att man ansåg att priserna var för höga. Samtidigt menar NPD Group att musiklyssnandet fortsätter att öka, fast på helt nya sätt, t.ex. genom användning av streamingtjänster som Pandora och lyssnande online på sociala nätverk.

Russ Crupnick, analytiker på NPD Group, säger:
"The trends we're seeing in our consumer tracking studies are evidence of the continued transformation of the music industry. Just as music piracy and the advent of digital music ended the primacy of the CD, we are beginning to see new forms of listening challenge the practice of paying for music."
Daniel Johansson

Länk:
Läs pressmeddelande