24 februari 2009

MP3-vanor undersöks i Örebro

Sveriges Radio rapporterar att Örebro Universitet kommer att undersöka ungdomars lyssningsvanor när det gäller mp3-spelare och andra bärbara musikspelare.

Bakom studien står Kim Kähäri som menar att det myckna lyssnandet inte enbart är av godo:
"Många yngre människor har svårt för tystnad. De har svårt att koncentrera sig på till exempel studierna när det är tyst, och vissa ungdomar har till och med svårt att sova utan musik i bakgrunden."

Förutom dessa problem finns också studier som visar att en ökande andel ungdomar har fått åkommor som tinnitus, ljudkänslighet och hörselnedsättning.
Daniel Johansson

Länk:
Läs mer på SR.se