11 februari 2009

Trinidad och Tobago med monitorering

Mediaguide har ingått ett avtal med COTT (The Copyright Music Organisation of Trinidad and Tobago) som innebär att man aktivt kommer att börja moniterera såväl fildelningsnätverk som internetradio i regionen.

Syftet är att både kunna upptäcka illegalt bruk av musik på webbradiostationer samt illegala nedladdningar från några av de största fildelningsnätverken. Målet är att utvidga monitoreringen så att den ska omfatta också andra regioner i Västindien.

Steve Lubin på Mediaguide kommenterar:
"With monitoring in the Americas, Europe, Africa and now the Caribbean, we are providing content owners with comprehensive coverage of their works. COTT, in particular, will now have an efficient and effective way to track music use in Trinidad and Tobago and other important areas of the Caribbean."
Daniel Johansson

Länkar:
www.mediaguide.com
www.cott.org.tt