18 januari 2009

: Eniro och Made in Sweden

Söktjänsten Eniro kommer att sponsra den nya satsningen Made in Sweden under 2009, som består av fyra TV-program som sänds på TV4 och som sedan följs upp med en turné.

Torbjörn Wik, marknadschef på Eniro: "Det ger oss en annorlunda möjlighet att kommunicera med ungdomar genom att nyttja deras stora musikintresse. Dessutom kommer Eniros tjänster att uppmärksammas under året genom ett flertal riktade aktiviteter i samarbete med."
Daniel Johansson

Länk:
Läs pressmeddelande