Nyheter 16 januari 2023

Deltagarna klara för Keychange 2023

74 deltagare i tolv länder har valts ut att delta i Keychanges karriärsutvecklingsprogram 2023. 6 av dem är svenska.

Keychange är en global rörelse för att skapa en jämställd musikindustri. Kärnan i projektet är ett karriärutvecklingsprogram som riktar sig till kvinnliga och icke-binära artister och professionella i musikbranschen. Under 2018-2023 kommer ca 200 personer från tolv olika länder att ha deltagit i programmet. De sex branschpersoner från Sverige som kommer att delta i år är artisterna Aasma, Felin, och Kristina Issa samt innovatörerna Jonna Eve Eriksson, Naomi Wood och Sorrel Salb.

I programmet ingår möjligheten att medverka på stora nätverksmöten i Bryssel och Hamburg, framträda i paneler och showcases på internationella festivaler, mentorskap samt möjlighet att expandera sitt internationella nätverk.

Keychange finansieras av EU-programmet Kreativa Europa, nationella upphovsrättssällskap och sponsorer. Svensk huvudfinansiär är Stim och den svenska partnerfestivalen är Way Out West.

Christel Valsinger