Nyheter 15 november 2022

4 Snabba: Jan Granvik, vice ordförande Musiksverige

Vilka åtgärder är viktigast framåt för en hållbar utveckling för svensk musikbransch?  Det är en av frågorna vi ställt till Jan Granvik, vice ordförande för Musiksverige, som idag släpper rapporten Musikbranschen i siffror. 

Var det något som överraskade i siffrorna i rapporten?

– Att det trots allt inte ser värre ut i siffrorna än det gör ser vi som ett tecken på att de statliga kris- och återstartsstöden har haft effekt.

Många branscher har drabbats hård av pandemin. Är det svårt att nå ut med vad det får för betydelse att musikbranschen – och framförallt live-segmentet –  tappat så stor del av sin omsättning?

– Vår bild är att politiken har förstått hur hårt branschen har drabbats av pandemin. Ett tydligt tecken är de pandemistöd som till slut kom och som de facto har räddat många viktiga aktörer från en säker undergång. Men statistiken visar ju samtidigt att vi vid årets slut fortsatt hade en lång väg tillbaka. Och det är förstås ett svårare budskap att nå ut med, dessutom i dagens tuffa läge med inflation, elkris och Rysslands krig i Ukraina.

Den inspelade musikens område har klarat sig förhållandevis bra genom krisen, men som ni också skriver har upphovsrättsliga intäkter en längre livscykel eftersom royalty betalas ut med fördröjning. Finns det en risk att man underskattar effekterna på den delen av musikekonomin på grund av detta?

– Ja, sannolikt har vi inte den fulla bilden av pandemins effekter på de upphovsrättsliga ersättningarna, där tror vi att eftersläpningen kommer visa sig tydligare över tid. Även här finns fortsatta hot i form av lågkonjunktur och inflation som kommer påverka utfallet, både på kort och lång sikt.

Vilka åtgärder ser ni som viktigast framåt för att säkerställa en hållbar återhämtning för hela branschen?

– Att Sverige innan året är slut klubbar igenom en hållbar upphovsrättslag enligt EU:s direktiv, som säkrar skälig ersättning till musikens rättighetshavare på digitala plattformar är oerhört viktigt för branschens ekosystem.

– Vi sätter stort hopp till de politiska utredningar som ligger på bordet just nu. Kanske allra mest den som utreder hur fler ska kunna omfattas av sjukpenninggrundande inkomst, inklusive egenföretagare. Och utredningen tittar också på hur konstnärsstipendier ska kunna räknas med. I utredningen Kreativa Sverige, som sätter fokus på hur kulturen som näring kan stödjas, ser vi också många viktiga förslag inom bl a exportfrämjande, som skulle stärka musikområdet.

– Det är också oroande att vi i regeringens kulturbudget inte hittar de återstartssatsningar vi vet att branschen fortsatt behöver. Stora delar av sektorn är ju fortfarande i återhämtningsfasen efter pandemin och det här kan vi komma att se direkta konsekvenser av är jag rädd.

Christel Valsinger

Foto: Buster Blaesild