Nyheter 13 september 2022

Artister om streamingekonomin

I en ny rapport från International Artist Organisation, med Svenska Musikerförbundet som en part, har artister fått frågan hur de ser på streamingekonomin.

Undersökningen och rapporten presenteras av branschanalytikern Daniel Johansson vid by:Larm i Oslo på torsdag. Johansson är till vardags bland annat medarbetare i MI.

Han säger om rapporten:

– Många brukar uttala sig om artisternas situation i den digitala kontexten, men vi ville låta artisterna själva få komma till tals. Undersökningen visar att en majoritet stödjer en förändring av hur pengarna fördelas från streaming, med införandet av en ny obligatorisk avräkning direkt från streamingtjänsterna, och en s.k. användarcentrerad fördelningsmodell.

Och fortsätter:

– Vår förhoppning är att resultaten ska kunna användas av politiker, lagstiftare, branschorganisationer och andra, för att förstå artisternas ibland ganska komplexa och besvärliga situation. Nästa steg är nu att utöka undersökningen till fler länder och ännu djupare undersöka förutsättningarna för att genomföra de förändringar som artister uppenbart vill ha.

Rapporten presenteras på Dansens Hus klockan 14.00 och följs av en paneldebatt under ledning av IAO:s president Nacho Garcia Vega med svenska deltagare i Jenny Hermansson från Spotify och Anneli Axelsson, artist och styrelsemedlem bl a i Musikerförbundet.

Länk till rapporten (PDF)

Lars Nylin