Nyheter 10 maj 2022

SAMI redovisar rekordresultat för 2021

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, SAMI, redovisar i sin årsrapport en intäktsökning med 25 procent för år 2021, där de internationella ersättningarna stod för den största ökningen. Utbetalningarna ökade med hela 40 procent jämfört med år 2020.

SAMI samlar in pengar till utövande musiker och artister från all form av offentlig musikanvändning i Sverige. Mer än 36 000 företag, föreningar, kommuner, regioner och myndigheter betalar SAMI för att få spela musik, och tillsammans med IFPI samlar man också in pengar till utövare från musik på radio, tv och internet (dock ej från tjänster som t.ex. Spotify och Apple Music).

Ca 49 000 artister och musiker är anslutna till SAMI, som också samlar in pengar från utlandet när musiken används där. Totalt landade intäkterna på 279 miljoner kronor under år 2021, en ökning med 25 procent jämfört med år 2020. Det var internationella ersättningar som stod för den största delen, hela 125 miljoner kronor, med intäkterna för offentligt framförande i Sverige utgjorde 66 miljoner kronor.

Totalt betalades det ut 227 miljoner kronor under år 2021, vilket alltså är en ökning med hela 40 procent jämfört med året innan, samtidigt som organisationen har avsatt 229 miljoner kronor för framtida utbetalningar.

Stefan Lagrell, VD på SAMI, kommenterar intäktsökningen:

– Det har naturligtvis varit väldigt välkommet för alla artister och musiker att vi kunnat betala ut extra mycket SAMI-pengar under ett år som detta. Dels har vi har varit framgångsrika med insamlingar tidigare år, det finns alltid en viss eftersläpning i distributionen, så det påverkar ersättningarna under 2021 positivt. Dels har vi kunnat betala igenom en hel del internationella ersättningar retroaktivt.

– Under pandemin är det också många medlemmar som gått igenom sina diskografier och lämnat in SAMI-listor för inspelningar som de tidigare inte registrerat. Det har gjort att vi har kunnat betala ut pengar som vi tidigare inte haft någon mottagare till.

I årsredovisningen framhålls att det framför allt är retroaktiva intäkter från Tyskland som stått för den mycket stora intäktsökningen på internationella betalningar (ca 70 procent jämfört med 2020). SAMI tar inte heller ut någon förvaltningskostnad (administration) för internationella intäkter, vilket gör att de internationella pengarna oavkortat går till registrerade utövare.

Avdraget görs istället procentuellt lika mellan alla övriga intäktsområden (förutom fonogramersättning), och landade för år 2021 på 25,3 procent.

Att pandemin har haft en stor påverkan på utövarna är något som ordförande Jan Granvik bekräftar i årsredovisningen:

– Coronapandemin har tydliggjort de brister som finns i trygghetssystemen för frilansande musiker och visat det orimliga i branschens affärsmodeller. När det inte går att få ekonomin att gå runt på inspelningar som streamas på digitala plattformar, så återstår livescenen som en huvudsaklig intäktskälla.

– När livescenen stängs ner finns det ingen ekonomi i systemet, trots att det finns oerhört mycket pengar kvar i branschen. Musiker och artister som är med och skapar dessa värden får då inte en rimlig del av den avkastning som branschen genererar, och detta är något vi enträget måste fortsätta att arbeta med för att åstadkomma förändring.

Åren 2020 och 2021 påverkades intäkterna för offentligt framförande i Sverige tydligt, som jämförelse kan nämnas att SAMI hade intäkter på 85 miljoner kronor år 2019 på området, men 66 miljoner år 2021.

Under hösten 2020 ingick man ett nära samarbete med bakgrundsleverantören Baked, något som organisationen också framhåller i årsredovisningen för 2021. SAMI äger 49 procent av Baked, och skriver i årsredovisningen:

”SAMI:s arbete för att ta en mer aktiv roll i musikerbjudandet har fortsatt under 2021 och så även samarbetet med musikleverantören Baked. SAMI arbetar löpande med att försöka förenkla för verksamheter som vill använda musik. Målsättningen är att verksamheter som använder musik bara ska behöva ha en enda kontakt och få en enda faktura för hela sin musikanvändning. Syftet är även att skapa bättre förutsättningar för att konkurrera med aktörer som säljer musik men inte ger artister och musiker någon ersättning när den framförs offentligt.”

SAMI har genom SAMI Stories t.ex. framhållit de gemensamma kunderna ICA och Nudie Jeans som exempel där samarbetet och samägandet med Baked varit lyckat.

SAMI håller årsstämma den 23 maj, både fysiskt på Nalen i Stockholm och digitalt. Anmälan för att kunna rösta och delta skickas in senast 16 maj på: https://www.sami.se/anmalan/

Läs hela årsredovisningen (PDF)

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se