Nyheter 2 maj 2022

4 SNABBA: Mattias Åkerlind på Copyswede

I veckan kom resultaten från den statliga utredning som pågått i Sverige kring privatkopieringsersättningen. MI passade på att ställa fyra snabba till Mattias Åkerlind, VD för Copyswede, som har ansvaret för att samla in och fördela privatkopieringsersättningen.

Copyswede grundades år 1982 och bakom organisationen står fjorton kulturskaparorganisationer som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer. Copyswede licensierar vidareanvändning av tv- och radioprogram i många olika medier, och sköter också det svenska kompensationssystemet för privatkopiering.

Mattias Åkerlind är VD för Copyswede:

Vad är det övergripande syftet med privatkopieringsersättningen (PKE)?

– Möjligheten att kopiera är fantastisk och ger oss konsumenter bättre upplevelser samtidigt som det möjliggör mer kvalitativt innehållsskapande. Själva kopierandet är idag något som alla gör men ingen tänker på. Du sparar till exempel ned musikfiler på sin dator eller smartphone, sparar favoritprogram i din tv-box, gör offline-listor i streamingtjänster på surfplattan och sparar ned poddar i mobilen.

– De som varit med och skapat musik, film, tv och all annan kultur har enligt upphovsrätten rätt att bestämma över hur deras verk får spridas. Om rätten till privatkopiering inte funnits så skulle all kopiering av musik, film och tv av någon annan än rättighetshavaren vara olaglig.

– Enligt ett EU-direktiv gör de flesta medlemsstaterna en inskränkning i rättighetshavarnas ensamrätt genom att tillåta privatkopiering, det vill säga tillåta kopiering till sig själv, sin familj eller vän för privat bruk. Detta får göras under förutsättning att rättighetshavarna erhåller kompensation, vilket i Sverige sker genom bestämmelser i upphovsrättslagen om privatkopieringsersättning. Det vill säga den lagstiftning som nu ses över.

Hur fungerar PKE på musikområdet idag?

– Med den utveckling som skett har det blivit allt svårare att leva på sitt arbete som kulturskapare. Inte minst med tanke på den oroande maktförskjutningen som skett till distributörers och teknikplattformars fördel. Det har alltså blivit viktigare än någonsin med stabila och långsiktiga ersättningar till kulturskapare – ersättningssystemet för privatkopiering spelar en central roll i detta.

– Utredningens undersökning visar att 58 % hade kopierat ljud (låtar, poddar och ljudböcker) under de senaste 12 månaderna. När det gäller musik har man i huvudsak gjort låtar tillgängliga offline från en strömningstjänst eller liknande, men också exempelvis kopierat redan köpt musik till sin dator eller smartphone, kopierat musikfiler från en cd eller annan förlaga till sin dator.

Vad har utredningen kommit fram till, och vad anser du om resultaten?

– Regeringen står nu inför ett avgörande för att säkerställa ett modernt och långsiktigt system för ersättningar till kulturskapare, i en tid med omfattande spridning av upphovsrättsskyddade verk. Några huvudpunkter i betänkandet är att utredningen slår att systemet ska fortsätta att finnas och visat att privatkopiering fortfarande sker på en hög nivå, vilket är viktiga grundförutsättningar.

– I övrigt ska ersättningen omfatta även text och bild samt fortsatt bygga på en avgift på produkter som används för privatkopiering, vilket är logiskt eftersom inte minst mobiltelefoner spelar en så central roll i hur vi användare kopierar ljud, bild och text. En ny statlig nämnd ska inrättas för att löpande bedöma utvecklingen av privatkopieringen och vilka produkter som ska omfattas. Det har förutsättningar att bli bra under rätt förhållanden, då det är nödvändigt att säkerställa fortsatt viktiga ersättningar till de som skapar innehåll.

– Det finns en del farhågor, till exempel att utredningen grundlöst i vissa delar antar en framtida minskning av privatkopiering och ersättningar som är lägre än dagens. I tillägg slås fast att offline-listor är privatkopiering, men menar felaktigt att de inte behöver ersättas. Bland annat detta behöver vi återkomma till och bemöta i det kommande remissarbetet.

Vad tror du om PKE i framtiden, med tanke på den tekniska utvecklingen?

– De senaste 20–30 årens enorma tekniska utveckling har i grunden förändrat hur vi tar del av och sprider ljud, text och bild. Orsaken är inte minst smarta telefoner i var mans hand kombinerat med onlinetjänster, sociala medier och andra kommunikationslösningar. Teknikskiftet till det digitala samhället har gjort privatkopieringsersättningen än viktigare, inte tvärtom. Det är angeläget att ersättningssystemet ses över och moderniseras men det behöver utvecklas och utökas, inte avvecklas.

 

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se