Förlag 30 november 2021

Gehrmans och FST efterlyser kvinnliga tonsättares verk

Gehrmans Musikförlag och Föreningen Svenska Tonsättare vill öka jämställdheten inom musiken och efterlyser nu verk av kvinnliga och ickebinära tonsättare. Sex verk kommer att ges ut av Gehrmans Musikförlag. Tonsättarna porträtteras med varsin film i serien #svenskkörmusik under 2022.

Hittills outgiven musik för kör med bredd i både uttryck, stil, svårighetsgrad och sättning. Så sammanfattas den inbjudan som nu går ut till alla kvinnliga eller ickebinära tonsättare som är verksamma i Sverige. Initiativet kommer från Gehrmans Musikförlag, med stöd av branschorganisationen Musikförläggarna och i samarbete med Föreningen Svenska Tonsättare.

– Vi är väldigt glada för projektet och att vi nu får möjlighet att göra mer för jämställdheten. Med FST som samarbetspartner hoppas vi nu inspirera till fler initiativ och snabbare utveckling i musikbranschen, säger Gehrmans vd Filiz Erat Edhlund i ett pressmeddelande.

Sex verk kommer att ges ut av Gehrmans Musikförlag och tonsättarna porträtteras med varsin film i serien #svenskkörmusik under 2022. Musiken kommer också att spelas in av namnkunniga svenska körer.

I kommittén som utser verken medverkar bland andra vinnaren av 2021 års Eric Ericson Award, den lettiska dirigenten Krista Audere.

– Svensk körmusik är världsberömd. Sverige har också en historia av att vara drivande i jämställdhetsfrågor, så det finns stora möjligheter att verkligen påverka, inte minst internationellt. Jag ser fram emot att utöka min repertoar med många spännande verk av kvinnliga eller ickebinära tonsättare, säger Krista Audere.

I gruppen ingår även tonsättaren, kompositionsprofessorn och stiftaren av Kvast, Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare Karin Rehnqvist, Årets körledare Bengt Ollén, den unga dirigenten och styrelsemedlemmen i Föreningen Sveriges Körledare, Simon Arlasjö och Gehrmans chef för utgivning och produktion Karin Ekedahl. Projektledare är Janna Vettergren, ansvarig för #svenskkörmusik och verksam som sångare, bland annat i Radiokören och Eric Ericsons Kammarkör.

– Att skapa lika möjligheter för alla tonsättare är oerhört viktigt, säger Martin Tibblin, ordförande för Föreningen Svenska Tonsättare.

– Det nära samarbetet mellan upphovspersoner, körer, dirigenter och musikförlag är en av anledningarna till att svensk körmusik blomstrar, och det vill det här projektet knyta an till. FST har tidigare tagit tydliga initiativ för jämställdhet inom orkestermusiken. Nu är det dags att uppmärksamma körmusiken!

Sista datum för anmälan av verk är 16 januari 2022. Mer information om ansökan, kriterier och manushantering finns på www.gehrmans.se/efterlysning.

Christel Valsinger