Nyheter 7 september 2021

Reaktioner på ”coronapass”

I dag kom beskedet om slopade restriktioner. Innan det hade delar av eventbranschen i sociala medier en tid propagerat för ett officiellt svenskt ”coronapass”. När  dom första inhemska evenemangen med självvalda restriktioner kommit har det skapat reaktioner.

I helgen arrangerade klubben Departement i Stockholm den första svenska festivalen där det krävdes vaccinpass eller negativt PCR-test. Kommande helg inför Malmöklubben Plan B samma krav. Allt med godkännande från ansvariga myndigheter.

I ett debattinlägg i tidningen Gaffa ifrågasätter Anneli Telford, VD för Stockholmsklubben och restaurangen Debaser, varför två olika regelverk gäller beroende på vilken sorts arrangör som står bakom nöjesevenemang.

Calle Dernulf på Departement beskrev den festivalens upplägg så här till MI i förra veckan:

-Vi delar upp publiken i 2 sektioner á 600 personer. Det innebär att vi har ordnat med separata entrér, separata barer och separata toaletter. Indirekt är det här två festivaler fast på samma område. Områden skiljs åt via ett staketdike på dryga 1.5 meter som gör att man inte kan byta område när man väl köpt sin biljett. För att göra det här lite extra kräver vi dessutom vaccinpass (2 doser + 14 dagar) eller negativt PCR eller Antigentest som inte får vara äldre än 48 timmar.” Han fortsatte:

-Kanske galet att göra det här men vi vill visa på en väg framåt i dessa pandemitider. Vi erbjuder också våra gäster att göra antigentester till självkostnadspris för 150 kronor i två tält utanför området. Vi har polistillstånd, alkoholtillstånd och OK från Miljö och hälsa Stockholm Stad.

Anneli Telford på Debaser skriver i sitt debattinlägg i Gaffa som en reaktion på detta bl a:

”Detta var inget misstag av enskild handläggare att de fick tillstånd för dans. Det är nämligen två olika regelverk som gäller serveringsställen och arrangörer av evenemang som inte sker på ett serveringsställe.” Se Telfords hela inlägg längre ner.

Parallellt gör andra som Departement. Malmöklubben Plan B blir på fredag den första klubben i Sverige att införa covid-pass.

– Det finns säkert folk som kommer att reagera negativt, men jag är inte rädd för det, säger ägaren Carlo Emme till Sydsvenskan. 

Efter klockan 21 på fredagar och lördagar kontrollerar klubben alla som vill komma in. Det som krävs är antingen ett vaccin–pass eller antikroppsbevis eller negativt test de senaste 48 timmarna.

Emme fortsätter i Sydsvenskan:

– För att vi är så trötta på hur den här pandemin har drabbat oss och branschen. Nu är det dags att hitta lösningar som tar oss framåt. Vi gör inte detta för att vi ska kunna släppa in fler eller något sådant, utan vi tänker följa restriktionerna precis som tidigare. Men vi vill gå före och få detta på plats så att vi är redo när regeringen väl fattar beslutet om covid-pass. Plus att vi vill att våra gäster ska känna sig säkra när de är här.

Carlo Emme säger till tidningen att Plan B tittat på hur andra länder har gjort för att kunna släppa in fler personer till större arrangemang. Han pekar på Österrike, Tyskland och Italien.

Precis som i fallet Departement i Stockholm har Malmö stad sett positivt på saken så länge aktuella regler efterföljs.

– Skulle det resultera i att de börjar tillåta dans eller stående servering är det inte okej, men om det fungerar som ett komplement till nuvarande restriktioner kan jag inte se några bekymmer. Jag kan inte heller se att det finns någon diskrimineringsgrund eftersom det då ska handla om kön, etnicitet, sexuell läggning, religion, ålder, funktionsnedsättning eller könsöverskridande identitet. Det finns ju uteställen som har slipskrav och det kanske går att jämföra med det, säger Arvid Nordland, enhetschef på miljöförvaltningen i Malmö.

Det är alltså olika regler som gäller, något som summeras av Telford.

Hennes inlägg i sin helhet:

”Samtidigt som inga av Sveriges nattklubbar får öppna upp för annat än sittande bargäster så fick dansfestivalen Department i Stockholm tillstånd för 1 200 dansande gäster i helgen. Det var väldigt förvirrande för alla oss som väldigt gärna också vill komma igång med separata dansgolv utan alkoholservering, men fått nej till just det. Monika Gerdhem, avdelningschef på Miljöförvaltningen var den enda som satt inne på förklaringen. Detta var inget misstag av enskild handläggare att de fick tillstånd för dans. Det är nämligen två olika regelverk som gäller serveringsställen och arrangörer av evenemang som inte sker på ett serveringsställe. För oss med serveringsställen är det Folkhälsomyndighetens Föreskrift om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:37) som vi har att följa. Där stipuleras att när vi anordnar konserter och liknande verksamhet ska gästerna sitta ner. Dans nämns inte men det anser FHM ingår.

Arrangör av evenemang som inte sker på ett serveringsställe drabbas inte av denna regel, där gäller förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Där stipuleras att om arrangören har serveringsområde och dansområde särskilda går det bra att dansa på områden upp till 600 gäster per avdelning. Det är regeringen som har beslutat att det ska gälla, inte FHM.

Nu blir det uppenbarligen helt galet när det går att arrangera offentliga stående/dansande tillställningar för upp till 600 personer per avdelning men på serveringsställen måste alla sitta ner i sällskap om max åtta personer med avstånd mellan sällskapen och får inte dansa. För att det förhållandet ska ändras måste FHM ändra sin föreskrift.

En lika okänd och kanske än mer chockerande nyhet är att FHM är den enda auktoritet som kan upphäva delar eller alla föreskrifterna som har beslutats av myndigheten i och med att regeringen har delegerat rätten att besluta om föreskrifter på serveringsställen till FHM. Så även om regeringen nu skulle vilja att föreskrifterna upphörde att gälla alternativt minskade, så ligger det inte i deras makt att bestämma att så sker. Det sägs vara anledningen till att det nu är helt olika regler för serveringsställen som FHM kontrollerar och offentliga tillställningar som regeringen beslutar om.

Senast igår sa Karin Tegmark Wisell på FHM i DN att det i nuläget inte finns någon plan på att införa nya restriktioner men att vaccinationstäckningen måste upp innan några lättnader kan bli aktuella. Vaccinationstäckningen för hela befolkningen i Sverige är idag bara 58 procent, så den lösningen är inte nära.

FHM är alltså vår enda räddning. Jisses. Min förhoppning är ändå att FHM ser rimligheten i att även vi får öppna upp nu då det inte kan finnas två regler för samma verksamhet. Precis som Department gjorde i helgen skulle det kunna ske med hjälp av covidpass. Upp till kamp bransch-kamrater.”

Edit: i dag tisdag kom alltså nyheten om slopade restriktioner från 29 september, men i väntan på hur de i artikeln aktuella klubbarna agerar unders september låter vi texten vara kvar. 

Lars Nylin