Nyheter 14 juni 2021

Upphovsrättsdirektivet: inga remisser innan sommaruppehållet

Regeringskansliet meddelar nu att remittering om EU:s upphovsrättsdirektiv inte kommer att kunna ske innan sommaruppehållet.
Så här skriver Regeringskansliet om ett remissarbete som inbegriper ett antal i MI:s område:
Som vi utlovade i slutet av förra veckan kommer här information om det fortsatta genomförandearbetet av upphovsrättsdirektivet.
 
På grund av att EU-kommissionens riktlinjer presenterades först i början av juni kommer departementspromemorian med förslag till genomförande inte att kunna remitteras före sommaruppehållet. Remittering kommer i stället att ske strax därefter.
 
Vi kan redan nu flagga för att remisstiden preliminärt kommer att vara två månader. Det kommer också vara angeläget att vi får in eventuella synpunkter inom denna tid.
MI återkommer så snart det kommer nya fakta.
Lars Nylin