Nyheter 2 februari 2021

”The Woke Up Call” manade till konkret handling

Konkreta åtgärdsplaner och rekrytering utanför den inre kretsen. Det var två återkommande teman under måndagens konferens The Woke Up Call, vars syfte var att uppmärksamma frågor om inkludering och representation i musikbranschen. 

Konferensen arrangerades digitalt av organisationen Musiksupporten och var öppen för alla som ville lyssna. För den som ville komma med egna inpass fanns möjligheter i en chatt i anslutning till streamen.

Samtalsledare Ceylan Holago inledde med att teckna en bild av en musikbransch som reproducerar och upprätthåller maktstrukturer som håller många utanför och därför behöver hjälp att förändras. En del i förändringsarbetet är tillkomsten av Musiksupporten som stöttas av Universal Music Publishing och verkar för att motarbeta rasism och öka inkluderingen i svensk musikbransch.

Konferensen skulle också utmynna i en frågestund med ledare för svenska majorbolag och förlag, om hur det egna förändringsarbetet framskrider.

Innan dess fick vi ta del av fyra andra programpunkter.

I den första fördes ett samtal med Viktoria Zahmatkesh, Content Creator för Universal Music; Patrik ”DJ Sleepy” Elofsson, A&R på BABA Records (Sony Music) och Sulekha Daar, PR & Label manager och grundare av independent-labeln NOLO Music (Jubel AB), om att vara ickevit i den svenska musikbranschen.

Sulekha Daar påtalade hur branschen gärna profiterat på hiphop, men inte ansträngt sig för att förstå kulturen som ligger bakom. 

Tidigare dåliga avtal mellan musikbolag och hiphopartister har skapat en misstro som gör att många inte vill låta sig sajnas, utan hellre jobbar independent och ihop med lojala vänner.

”Det är synd eftersom mycket positivt kan komma av att sajna, menade Viktoria Zahmatkesh. ”Men det behöver bli bra dealar”.

När någon får ett stort genombrott kan det också vara svårt för de självlärda kompisarna att veta hur man förvaltar framgången, menade paneldeltagarna. Bra och väl utarbetade samarbeten där bolagen och artist-team lyssnar på varandra är viktigt framåt.

”Det byggs nya nätverk och blir man inte mer inkluderande inom bolagen, så kommer man att tappa”, sa Patrik ”DJ Sleepy” Elofsson. Han tror ändå på en bättring: ”De ekonomiska incitamenten gör att bolagen kommer att vilja bli mer inkluderande. ”

En stor del av dagen kom att handla om rekrytering och att bredda av kompetensen på musikbranschens arbetsplatser. Psykologen Hanna Wallensteen, som intresserat sig särskilt för frågor om normer och rasism, fick mycket uppskattning i chatten för sitt tydliggörande av vad som ligger bakom att många arbetsplatser förblir helvita.

Hon uppmanade rekryterande chefer att släppa magkänslan, eftersom den ofta leder oss till att känna oss trygga med det redan bekanta. En intervjumall som försäkrar att man faktiskt pratar om de aktuella arbetsuppgifterna med alla sökande, är ett sätt att undvika problemet.

Seher Yilmaz, tidigare ordförande i Rättviseförmedlingen och nu Sverigespeglingsansvarig på SVT, berättade hur man kan arbeta med att synliggöra problem med rasism i system och strukturer och hitta lösningar på dem. Ett sätt är att utvidga medarbetarundersökningar med frågor om diskriminering som rör etnicitet och inte bara kön eller ålder. I Sverige finns ett motstånd mot att ställa frågor om etnicitet, menar hon: ”Vi tror att vi är färgblinda och att det är rasbiologi att göra statistik av bakgrund.” Men utan data är det svårt att utarbeta en åtgärdsplan.

I Storbritannien har stora delar av musikbranschen gått samman i en gemensam handlingsplan om tio punkter och om det berättade Ammo Talwar, som är styrelseordförande för The UK Diversity Task Force. Planen finns att läsa härMånga konferensdeltagare efterfrågade i chatten något liknande för svensk musikbransch.

I det avslutande samtalet deltog Joakim Johansson, VD Universal Music, Martin Ingeström, VD Universal Music Publishing, Mark Dennis, VD Sony Music, Johnny Tennander, VD Sony/ATV Music Publishing, Kabiru Bello, A&R Director på Warner Music och Head of Asylum Records samt Ludvig Werner, VD Ifpi Sverige . 

Samtliga musikbolag och förlag vittnade om att ett medvetet förändringsarbete påbörjats under de senaste åren, som bland annat tagit sig uttryck i konkreta åtgärdsplaner. 

Ludvig Werner lyfte risken med att musikbranschen håller på att delas i två delar: den nya och den gamla. Avsaknaden av mötesplatser för de två och bristande närvaro i fler delar av Sverige än Stockholm, är frågor som både Ifpi och intresseorganisationen Musiksverige, kan behöva driva framöver, menade han.

Christel Valsinger

Bilden: Några av deltagarna under The Woke Up Call: Hanna Wallensteen, Viktoria Zahmatkesh (Universal), Seher Yilmaz, Johnny Tennander (Sony/ATV), Mark Dennis (Sony Music), Kabiru Bello (Warner/Asylum Records), Martin Ingeström (Universal Musi Publishing och Joakim Johansson (Universal Music).