Nyheter 9 november 2020

Ifpi Sverige lanserar ny tjänst för internationella royalties

Ifpi Sverige lanserar nu ny tjänst för inkassering av internationella royalties från cirka 50 länder. Commercial manager Christopher Thordson summerar för MI vad det går ut på.

Vad är det mer exakt som händer?

– Vår nya tjänst för internationella royalties ser till att masterägare får betalt när deras musikinspelningar spelas på radio/TV och i offentliga miljöer i ett femtiotal länder runtom i världen. Tjänsten är en one-stop shop för alla masterägare – stora som små indielabels – som vill ge oss ett mandat att inkassera deras ersättningar utanför Sverige.

Vad blir tydligaste skillnaden mot tidigare?

-Den största förändringen är att vi ökar antalet tillgängliga territorier från ett dussintal länder till cirka 50 länder. Vi möjliggör fler territorier genom att samarbeta med en tredje parts agent, Global Master Rights (GMR), som kommer sköta vissa delar av processen såsom registrering och hantering av så kallade dubbel-claims på uppdrag av Ifpi Sverige.

– Detta är – globalt sett – den första gången ett upphovsrättssällskap samarbetar med en agent för den här typen av insamling. Ifpi Sveriges långa erfarenhet och goda rykte hos upphovsrättssällskap, i kombination med GMRs spetskunskap inom internationella royalties, leder till synergier för alla parter inblandade och särskilt våra rättighetshavare.

Ni summerar i er presentation 9 vanliga frågor. Vilken tror du blir allra vanligast?

– Vi informerade om tjänsten tidigare idag till alla våra befintliga rättighetshavare och vi har redan fått flera hundra intresseanmälningar från små, medel och stora masterägare. Den vanligaste responsen är ”jag vill vara med i tjänsten – hur signerar jag avtalet?”. Inom 1-2 veckor kommer vi skicka ut mer information och avtal till alla som har gjort en intresseanmälan!

– En fråga som vi väntar oss att få i framtiden är ”när får jag mina pengar?”. Svaret är att vi kommer göra utbetalningar varje kvartal i stället för en gång om året som tidigare, vilket innebär att pengarna når rättighetshavarnas bankkonton betydligt snabbare.

Vilka mer exakt kan använda er i detta?

– Alla som äger en kommersiellt utgiven musikinspelning kan signa upp för tjänsten genom att skicka ett mail till row@ifpi.se – d.v.s. förutsatt att man inte redan har licensierat bort sina inspelningar till någon annan agent för inkassering av internationella royalties. På vår webbplats finns vanliga frågor och svar: https://www.ifpi.se/musikbolag/internationella-royalties/

Fotnot Christopher Thordson ansvarar för Ifpi Sveriges intäkter och kommersiella förhandlingar. Ifpi Sverige representerar skivbolagens intressen och inkasserar även upphovsrättsliga ersättningar till masterägare när musikinspelningar nyttjas i bland annat radio/TV, offentliga miljöer (genom SAMI) och privatkopiering (genom Copyswede).

Lars Nylin