Nyheter 10 september 2020

Rekordstor kulturbudget, stöd till enskilda firmor

Regeringen har kommit med några besked som kan vara ljuspunkter i pandemin för musikindustrin. Dels en rekordstor kultursatsning på 3,4 miljarder varav 1,5 miljarder i år. Men även ett stöd till enskilda företagare har till sist presenterats.

Regeringen har presenterat en rekordstor kultursatsning om totalt 3,4 miljarder. Stödet ska både kompensera för de ekonomiska konsekvenser som pandemin inneburit för kulturlivet, men också hjälpa kulturlivet att starta upp igen. En del av pengarna ska användas som ett stöd för att skapa förutsättningar för smittsäkra evenemang och underlätta för produktion av kultur även under den pågående coronakrisen.

Regeringen.se skriver bland annat under rubriken ”Permanent satsning för att stärka kulturskapares villkor”:

”Regeringen föreslår att 80 miljoner kronor avsätts årligen från och med 2021 för att stärka kulturskapares villkor i hela landet. Coronapandemin har drastiskt påverkat förutsättningarna att verka som professionell kulturskapare. Samtidigt har det satt ljuset på hur svåra förutsättningarna var redan innan pandemin. Att skapa bättre villkor för kulturskapare att kunna leva på och utveckla sitt konstnärskap är en av regeringens viktigaste kulturpolitiska prioriteringar. Finns det inte möjligheter att leva som kulturskapare, påverkar det kulturen i hela landet negativt.

Av de 80 miljoner kronorna ska 43 miljoner kronor gå till att förstärka stipendier och ersättningar som fördelas direkt till kulturskapare. Statens kulturråds anslag till fria grupper inom scenkonstområdet tillförs 16 miljoner kronor och fria aktörer inom bild- och formområdet tillförs 6 miljoner kronor inom ramen för satsningen. För att stärka kulturskapares möjligheter på arbetsmarknaden tillförs också centrumbildningarna 5 miljoner kronor och de så kallade scenkonstallianserna 10 miljoner kronor.”

Något som i hög grad påverkar Musikindustrins område är att det äntligen kommer ett stöd till enskilda firmor. Enskilda näringsidkare inte minst på liveområdet tillhör de som drabbats hårdast av att live och event i stort legat nere.

Regeringen, Liberalerna och Centerpartiet kommer inom kort att lägga fram ett förslag på att 5 miljarder kronor anslås i krisstöd till enskilda firmor.

Paraplyorganisationen Svensk Live skriver: ”Stödet är efterlängtat av bl a många mindre firmor som levererar tjänster till oss arrangörer och som drabbats när våra verksamheter förbjudits men som inte kan komma i fråga för kulturstöd.

Stödet blir omsättningsbaserat riktat till företagare som driver enskild firma. Stödet beräknas enligt regeringen kosta 5 miljarder kronor i år och nästa år, 3,5 miljarder för i år och 1,5 miljard nästa år. Planen är att stödet ska vara på plats från mitten av oktober.

Det nya stödet är utformat ungefär som det omställningsstöd som redan finns för företag. Stödet ska ge ersättning för förlorade intäkter under fem månader, mars till juli i år. Stödet är 75 procent av det man tappat i omsättning jämfört med samma period 2019, och den maximala ersättningen per företag är 120 000 kronor, summerar Svensk Live.

Stödet ska ges till enskilda näringsidkare vars årsomsättning överstiger 200 000 kronor, och där tappet i omsättning jämfört med 2019 är minst 30 procent för mars-april, 40 procent för maj respektive 50 procent för juni-juli. Till skillnad mot omställningsstödet finns ingen begränsning av vinstutdelning.

Avgörande får återhämtningen av inte minst livescenen, men i förlängningen andra delar som påverkas, är givetvis besked från regeringen om det nuvarande taket på 50 personer vid offentlig tillställning lättas på. Folkhälsomyndigheten förordade nyligen i sitt remissvar en ökning till 500 men inte mindre än 34 andra remissinstanser ska också tycka till. Det har talats om nya regler från 1/10 och besked inom kort.

Lars Nylin