Nyheter 11 augusti 2020

Nytt samarbete för immateriella rättigheter

FN-byrån WIPO (World Intellectual Property Organization) har gått samman. Med MRAF (Music Rights Awareness Foundation) i ett nytt konsortium. ”WIPO for Creators” ska öka kunskapen och medvetenheten hos kreatörer om deras immateriella rättigheter. 

Music Rights Awareness Foundation startades av Björn Ulvaeus, Max Martin och Niclas Molinder 2016, för att hjälpa världens musikskapare och rättighetsinnehavarare till en rättvis ersättning. Stiftelsens har bland annat hållit utbildningsprogram för låtskrivare i Malawi, Rwanda och Tanzania.

Arbetet med att öka kunskapen om musikskapares immateriella rättigheter kommer nu även att drivas i samarbete med WIPO, som är FN:s organ för intellektuella rättigheter. Syftet  är att stödja kreatörer runt om i världen i att säkerställa att de blir rätt krediterade och rättvist ersatta för sitt arbete genom att öka kunskapen och medvetenheten om deras immateriella rättigheter.

Ett videomeddelande från WIPOs generaldirektör Francis Gurry, Niclas Molinder och Björn Ulvaeus finns här.

Christel Valsinger

Foto: Emil Nils Nylander