Nyheter 4 augusti 2020

Publikförbudet: översikt av konsekvenser

Att förbudet mot allmänna sammankomster slagit brutalt mot evenemangsnäringarna har nog ingen missat. Men hur hårt? Nu har en informell grupp gjort en första översikt.

De största aktörerna inom evenemangsnäringen har sammanställt en översikt över de allvarliga konsekvenserna av förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Något som har inneburit ett i stort sett fullständigt stopp för verksamhet i ett brett spektrum av branscher i hela evenemangsnäringen.

Det har även sammanställts översikter av hur evenemangsnäringens ekosystem fungerar – med en mängd olika anställningsformer i många olika typer av företag, och en stor del enskilda näringsidkare – förlorade arbetstillfällen, och hur de generella och riktade stödåtgärderna har landat inom näringen.

I översikten finns även en sammanfattning med förslag på vägar framåt.

MI frågade initiativtagerskan Petra Kauraisa hur det gått till?

– Som bekant så finns inte särskilt mycket officiell statistik kring evenemangsnäringen som helhet, så vi har sammanställt informationen baserat på uppgifter från fackföreningar, intresseorganisationer, företag och enskilda näringsidkare. Detta har nyligen skickats till kultur- och näringsdepartementen, och till ledamöterna av riksdagens kulturutskott. I kombination med möten med departementen hoppas vi att detta bidrar detta till att ge en tydligare bild av den mångfacetterade problematiken.

Vad hoppas ni uppnå?

– Vi hoppas också att detta kan bidra till att ge en mer nyanserad bild av de strukturella utmaningarna för näringen, som sträcker sig långt bortom beslut kring individuella artister.

Kauraisa har tagit initiativet tillsammans med David Granditsky. De som varit involverade är exempelvis ledande representanter för livemusikbranschen, men även bland andra Svensk Elitfotboll.

Musikerförbundet, som också finns med, har publicerat översikten i sitt pressrum. Läs här:

https://www.musikerforbundet.se/wp-content/uploads/2020/08/Evenemangsn%C3%A4ringen.pdf

Lars Nylin

Foto tom läktare: Skandiascenen, Stockholm