Nyheter 25 mars 2020

Krisplan från Impala

Impala, som samlar Europas indiebolag, går nu ut med en tio punkters krisplan för åtgärder i krisen kring Covid 19.

Impala har samlat ett kristeam som löpande håller möten och samlar information om läget. I ett pressmeddelande summerar man: ”Musik var en av de första sektorerna som drabbades av krisen. IMPALAs medlemmar består av övervägande mikroföretag, egenföretagare och frilansare och kräver ett snabbt och massivt svar för att säkerställa att musik och andra kulturella sektorer klara sig igenom stormen. Målet är att konstnärer och frilansande arbetare ska klara sin försörjning och att oberoende bolag ska kunna planera för framtiden och fortsätta investera. Europas kulturella och kreativa sektorer står för 4,4% av EU:s BNP och 12 miljoner heltidsjobb. Mångfald är vår styrka, men också en sårbarhet i kristider som dessa.”

Helen Smith, VD för IMPALA kommenterar: ”Detta är en uppmaning till brådskande åtgärder. Småföretag, konstnärer och frilansarbetare behöver alla stöd. En sammansatt strategi i hela Europa är helt avgörande. Incitament för framtida tillväxt är också en del av planen. Ingen ska bli kvar. ”

Francesca Trainini, ordförande för IMPALA och Impalas kristeam tillägger: ”För att skapa ett effektivt säkerhetsnät bör EU övervaka vad som händer på nationell nivå. Vi måste också kartlägga resultaten. Italien är bara ett exempel där musikbranschen faller sönder.”

Lars Nylin