Nyheter 10 februari 2020

Power Up! SAMI tillbaka med succékurs

”Power Up” innnebär att SAMI relanserar idag sin styrelseutbildning för artister och musiker. Utbildningen blev succé 2015 och nu återkommer den. Syftet är att ge svenska artister och musiker mer kraft att påverka i musikbranschen och därmed öka möjligheterna till starkare rättigheter och större intäkter.

Artister och musiker med intresse för att engagera sig i framtida styrelsearbete inom ideella och fackliga organisationer såväl som i SAMI eller liknande verksamheter i musikbranschen, har möjlighet att ansöka om att delta i utbildningen som erbjuder plats för 30 deltagare.

– Att artister och musiker involverar sig på beslutsfattande nivå i sin egen bransch är viktigt för att de ska kunna påverka utvecklingen. Vi vill skapa förutsättningar för våra medlemmar att få ett större inflytande över sin egen framtid, säger Stefan Lagrell, vd på SAMI.

Utbildningen startar den 31 augusti och omfattar fem heldagar under hösten, på Nalen i Stockholm. Sista ansökningsdag är den 31 mars och antagningsbesked kommer redan den 27 april. Deltagarna kommer att få kunskaper om:

*Musikbranschens aktörer – vem gör vad och varför finns de?

*Styrelsearbete – så funkar det

*Verksamhetsutveckling

*Ekonomi och juridik

*Musikens politik och mediehantering

Mer info utbildningen finns på sami.se.

Lars Nylin