Nyheter 3 februari 2020

Ny ordförande i Musikförläggarnas styrelse väljs på årsstämman i april

Musikförläggarnas ordförande Eric Hasselqvist kommer under våren 2020 att lämna musikförlagsbranschen. Därmed lämnar han även över sitt ordförandeskap i Musikförläggarna vid årsstämman i april.  Det meddelar Musikförläggarna på sin hemsida.

– Eric har, med sina 28 år i branschen och sitt oerhört breda kunnande på musikområdet, varit en stor tillgång i Musikförläggarnas styrelse och för medlemsförlagen. Vi kommer självklart att sakna honom i styrelserummet och som den drivande branschpersonlighet han är. Samtidigt kommer detta i ett läge där vi ser över hela vår struktur och verksamhet, vilket gör att vi känner oss trygga med att framtiden kommer att bli riktigt bra, säger Anette Hökengren, vice ordförande i Musikförläggarnas styrelse.

Musikförläggarna är en ekonomisk förening och det högsta beslutande organet är stämman. Musikförläggarnas valberedning lägger fram förslag till stämman på lämpliga kandidater till ledamöter i Musikförläggarnas styrelse, revisorer och revisorssuppleanter. Valberedningen föreslår även kandidater till valberedningen i sig. Bolag som är medlemmar i Musikförläggarna har möjlighet att påverka hur föreningen jobbar och utvecklas genom att bland annat vara med på stämman och rösta.

Christel Valsinger