Nyheter 3 december 2019

Före detta ”EMI-studion” hotad

Legendariska f.d. EMI-Studion i Stockholmsförorten Skärmarbrink kan stå inför rivning. Tomträttsägaren till det hus som hyser studion där Baggpipe nu huserar och för arvet vidare, vill riva och bygga bostadshus. Exploateringskontoret i Stockholms Stad gör tummen upp för planen.

Det var i oktober som det först rapporterades att Stockholms stads exploateringskontor sett över möjligheten att riva den byggnad från 1939 där Baggpipe nu håller till, och som innan det bl.a. varit biograf och under decennier EMI Studios. Nyheten sammanföll då med att Baggpipe inledde studions 50-årsjubileum.

Nu har kontoret presenterat ett förslag som politikerna i Stockholms exploateringsnämnd ska ta ställning till den 12 december. Förslaget innebär att studiobyggnaden rivs, för att ge plats åt ett bostadshus.

”Kontoret ser positivt på projektet då nya bostäder kan tillskapas i ett kollektivtrafiknära läge och på redan ianspråktagen mark” står det i utlåtandet.

I utlåtandet nämns inget om värdet i studions historia. Till tidningen Söderort har exploateringskontorets handläggare Caroline Cronvall sagt om den aspekten:

– Vi lämnar ett förslag som nämnden får ta ställning till och tittar på om det skulle vara möjligt att pröva en annan användning. Så det återstår att se, jag vet inte hur de resonerar där.

Hos Baggpipe oroar självklart nyheten om mötet den 12 december. Men där finns ingen tvekan om att se framåt. VD Alvora Larsdotter säger till MI:

– Det är en väldigt lång process oavsett utfall så vi kommer att fortsätta verka och expandera vår verksamhet och nyttja studion till precis det den är till för och vi har inte tänkt flytta nånstans!

–I ansökan har både exploateringskontoret och tomträttsägarna undanhållit de kulturhistoriska värden som finns i fastigheten, vilket är en viktigt punkt att ta i beaktande om man i ett senare skede väljer att gå vidare med att försöka ändra detaljplanen.  Studion har aldrig varit så aktiv som nu då nästan alla olika typer av branschaktörer kommer i kontakt med huset och gläds åt de synergieffekter och möjligheter som denna kreativa plattform ger upphov till – det vill vi förstås fortsätta att välkomna och det har aldrig varit så viktigt som nu att fortsätta att supporta aktörer som verkar för att bevara värdefulla kulturarv som även stärker det svenska musikundrets framtid. Det här ingår ju i en stor politiskt debatt som varit högaktuell de senaste åren där vi alla behöver hjälpas åt att fortsätta föra kampen om att försvara kulturen. Om beslut tas emot detta kommer tomträttshavarna på sikt att behöva ersätta oss med en likvärdig lokal. Men vilka likvärdiga lokaler finns det, både i anseende och kapacitet?

Studion är en av de mer mytomspunna i svensk musik. Sedan EMI studio öppnade 1969 har åtskilliga svenska och internationella stjärnor spelat in där. För att bara nämna ett enda exempel så spelades den första svenska USA-ettan, Hooked On A Feeling med Björn Skifs & Blue Swede, in där 1974.  5 av de 7 Billboard-ettor som svenska artister haft genom åren har spelats in i studion. Studion förekom föga överraskande flitigt i den hyllade SVT-serien Det svenska popundret.

Sedan några år är det Baggpipe som driver verksamhet i studion som även innefattar musikförlag, produktion och kreativt kollektiv med 15 personer som dagligen arbetar i studion för att skapa musik. Så sent som i förra veckan kom en uppmärksammad inspelning från studion i form av albumet 23:55 med Bo Kaspers Orkester samtidigt som studions låtskrivare skapar hits med höga listplaceringar både internationellt och i Sverige.

Tidigare har Stockholmsområdet förlorat studiohistoria bl.a i form av att Polar Studios blev gym 2004 och sedermera glasögonaffär och när Europafilm revs 1984. Nu återstår att se hur det går för den minst lika ärevördiga Baggpipestudion.

Lars Nylin