Nyheter 2 december 2019

Silvana Imam och Beatrice Eli öppnar i 5:e Hötorgshuset

Som MI berättat kommer 5:e Hötorgshuset vid Sergels Torg i Stockholm framöver bli ett kreativt center för bl a huvudstadens musikliv. Nu är det klart att även artisterna Silvana Imam och Beatrice Line finns med i projektet.

Deras koncept F5MMAN blir en en del i att stärka Stockholms musik- och kulturliv ytterligare. F5MMAN blir en ”hubb” där kreatörer inom musik, film, styling och form möts i nyskapande samarbeten.

-Vi vill skapa möjligheter för olika kreativa professioner att mötas, inspireras och ta lärdom av varandra. Kreatörer jobbar ofta ensamma och det kan vara svårt att bredda sitt nätverk utanför den egna sfären. Vi tror att breda, mångfacetterade nätverk är avgörande för att ha en långvarig och stimulerande karriär. Vi vill skapa en plats, en kultur som är genomsyrad av kreativitet och möjligheter, säger Beatrice Eli.

F5MMAN kommer att bestå av musikstudio, samarbetsytor, utställningsytor och andra platser för skapande. Här kommer kreatörer inom musik, film, grafisk formgivning, event och styling att mötas och kreera. Dessutom kommer F5MMAN att bli ett hem åt Silvana Imams House of Kraft som designar smycken, läder och merchandise såväl som Beatrice Elis House of Eli som skapar jackor, styling och merchandise.

-När du verkar som kreatör behöver du ha utrymme att sammanföra människor, för att skapa. För oss blir F5MMAN en plats där kreatörer möts, för att forma framtidens konst och kultur. För mig har independence alltid varit viktig, jag har alltid ägt konsten jag skapar och därför är det viktigt för mig att inspirera andra att gå sin egen väg och vara ett exempel på att det går och att det till och med är mycket roligare, säger Silvana Imam.

F5MMAN flyttar in på 5:e Hötorgshusets första våning. Förutom F5MMAN kommer 5:e Hötorgshuset att delvis stöpas om till ett digitalt kulturcenter för musik, gaming och content creation under namnet Space. Bland de ansvariga finns Universal Musics f d VD Per Sundin.

Lars Nylin