Förlag 19 november 2019

Skap-medlemmar i upprop mot ”tvångsförläggeri”

Skaps Film- och mediamusikgrupp efterlyser i ett upprop en ny branschpraxis som hindrar produktionsbolag att kräva förlagsrättigheter vid beställning av musik till filmer och serier.  ”Vi musikskapare vet värdet av rättigheterna till vår musik, och vill inte nödvändigtvis lämna över dem till ett filmbolag eller en snabbfotad startup”, skriver kompositörerna.

Bakgrunden till uppropet är att allt fler produktionsbolag vid filmproduktion anlitar musikkonsulter, som i sin tur kräver att musikskaparna förlägger sin musik hos dem. I grund och botten handlar det om att spara pengar. ”Som kulturarbetare kan vi lätt förstå varför ambitiösa produktionsbolag behöver vända på varje krona och hitta kreativa sätt att balansera sina budgetar. Dessvärre har denna balansgång lett till en praxis som bara kan beskrivas som maffiametoder. Vi kallar det tvångsförläggeri”, skriver Skap-gruppen och fortsätter:

”Vi menar att detta är en ovärdig praxis för en till stora delar skattefinansierad musik- och filmbransch i en demokratisk kultur.”

Svenska filmproducenter behöver en ny branschpraxis som kräver att de filmskapare som filmbolagen anlitar alltid själva kan få välja förlag och avtalstyp, skriver gruppen vidare.

Läs hela uppropet här.

Christel Valsinger