Nyheter 26 juli 2019

Krånglig digital royaltyhantering får gemensam europeisk standard

En europeisk arbetsgrupp bestående av organisationer som är inblandade i insamlandet av låtroyalties, har kommit överens om standarder för bästa praxis. Förhoppningen är att det ska förbättra de administrativa systemen för royalties från streamingtjänster.

Arbetsgruppen går under namnet  TOWGE (the Technical Online Working Group Europe) och inkluderar  PRS/STIM/GEMA-ägda copyright-huben ICE.

Bakgrunden är de komplexa system som royalties från streamingtjänster måste passera igenom innan de når upphovsrättsinnehavarna. De långa royaltykedjorna orsakar både förseningar av utbetalningarna och avdrag på slutsumman, då varje instans i kedjan kan ta betalt för administrationen. Låtskrivarna själva är sällan informerade om hur kedjorna ser ut och varför de finns där.

Tanken med bästa praxis är att minimera dispyter orsakade av kedjorna och maximera korrekt fakturering.

Förutom åtaganden om hur sällskap, utgivare och byråer ska behandla och utkräva royalty, finns det i de nya riktlinjerna också några överenskomna standarder för fakturering och datahantering.

ICE säger att det redan uppfyller de nya standarderna och att andra TOWGE-medlemmar har åtagit sig att se till att de följer dem de närmaste månaderna.

Läs mer här.

Christel Valsinger