Nyheter 18 juni 2019

Första träffen om EU-direktivet

Under tisdagen genomförde Justitiedepartementet den första träffen med de aktörer som blivit inbjudna till arbetet med att implementera det nya EU-direktivet för upphovsrätten i Sverige.

Det var ca 100 personer som samlades på tisdag eftermiddag i Stockholm för att gå igenom strukturen för arbetet framöver. Representanter för alla sorters konstnärer och aktörer som påverkas av upphovsrättens utformande var närvarande, inte minst de elva organisationer från musikindustrin som blivit inbjudna.

Även representanter för techbolag som t ex Facebook och Google och många av Sveriges myndigheter och institutioner, som Konkurrensverket, Patent och Registreringsverket, Vetenskapsrådet och Kungliga Biblioteket var med, för att bara nämna några.

Teamet som kommer jobba administrativt för att samla in kommentarer och information från alla olika aktörer presenterades, och ett detaljerat schema för när och hur de olika delarna i processen ska genomföras. De som leder processen från Justitiedepartementet var mycket tydliga med att de vill att alla intressenter ska vara aktiva och komma med feedback, eftersom framtagandet av direktivet föregåtts med så mycket debatt och diskussioner.

De organisationer och företag som på olika sätt representerar musikindustrin gör det möjligt för individer som är verksamma inom branschen att kunna påverka genomförandet. Musikskapare och musikförlag har t ex både STIM och Musikförläggarna som företrädare, och även SKAP och FST, beroende av vilka organisationer man är medlem i. Artister och musiker företräds på samma sätt av SAMI och masterägare av IFPI.

Musikförläggarnas representant vid dagens möte, Marit Woody, och IFPI´s representant Ludvig Werner, kommenterar dagens träff gemensamt:

– Justitiedepartementet beskrev idag det kommande arbetet med implementeringen som att det kommer att krävas ”omfattande representation och transparens” och att de bjuder in alla intressenter. Vi ser jättemycket fram emot det här arbetet och kommer självklart att delta!

Just det faktum att Justitiedepartementet trycker på mycket aktivt deltagande visar på en vilja att lyssna på allas röster. Förhoppningsvis kommer detta också återspegla själva grundtanken med direktivet när väl rösterna kommer in och ett lagförslag ska presenteras.

Det direkta arbetet med att samla in feedback från de 83 aktörerna i gruppen kommer att inledas i höst, och leds av bl a Anders Olin som är departementsråd och chef för enheten för immaterialrätt och transporträtt vid Justitiedepartementet. Olin har varit mycket aktiv i just arbetet med att få fram ett EU-samarbete på upphovsrättsområdet under de senaste åren.

Marit Woody och Ludvig Werner summerar dagens träff och ser fram emot arbetet i höst:

– Äntligen är det dags för implementering efter år av förhandlingar i EU. Det här är vad alla svenska musikskapare, och hela branschen, behöver!

Daniel Johansson