Nyheter 11 juni 2019

Nytt förslag till nationell turnéstruktur

Hur skapar vi en levande musikscen i hela Sverige? Hur fyller vi tomrummet efter Rikskonserter? Det är frågor som musikutredningen Samspel jobbat med de senaste tre åren. På fredag presenteras resultatet på Medelhavsmuseet i Stockholm.

Samspel har pågått sedan 2017 med syftet att ta fram nya nationella turnémodeller och ett digitalt turnéverktyg. Samspels huvudman är MAIS  (Musikarranögrer i Samverkan) och projektet har finansierats av Statens Musikverk.

En sammanhållen nationell turnéstruktur har inte funnits i Sverige sedan 2010 när Rikskonserter lades ned, men behovet av en hållbar modell för hur Sverige ska garanteras en levande musikscen i hela landet har bestått. Det nya förslaget presenteras på fredag och vänder sig till musikbransch och media. Mer info finns här.

Ur programmet:

Presentation av Samspels slutrapport: Eva Omagbemi och Peter Pontvik, projektledare för Samspel.

Eric Sjöström,konsult och medlem i Samspels expertråd, Lisa Sand, ordförande MAIS samt Jennie Wilhelmsson, enhetschef musik och arrangörsutveckling Kultur i Väst samt arbetsgruppen för Nationella turnéstrukturer i Regional Musik i Sverige, kommenterar presentationen och Samspels betydelse för ett nytt turnésverige.

Moderator är Rebecka Eriksson och musik framförs av Göran Månsson, flöjt/slagverk (folk), Christina Larsson Malmberg, mezzosopran (konstmusik), Hans Olding, gitarr (jazz), Frida Öhrn (pop).

Christel Valsinger