Musikbolag 2 april 2019

Global Music Report: Musikförsäljningen upp 9.7 %

När Ifpi på tisdagen presenterade sin årliga Global Music Report för 2018 blev en huvudpunkt att den globala musikförsäljningen ökade med 9,7 % trots endast en mindre ökning i Europa. Den svenska marknaden visade dock åter starka siffror (se separat artikel).

Den totala globala försäljningen nådde 19,1 miljarder dollar. Ökningen med 9,7 % jämfört 2017 är den största sedan skivbolagens organisation IFPI började mäta detta 1997 och den högsta totala omsättningen sedan 2007 års 18,4 miljarder dollar.

Det som framförallt drivit ökningen är fortsatt den kraftigt tillväxande streamingen. Vid årets slut beräknar IFPI att tjänster som Spotify, Apple Music, Deezer och Amazon totalt hade 255 miljoner betalande användare, där Spotify ensamma stod för nära 100 miljoner av dessa.

Totalt står nu streaming, inklusive annonsfinansierad sådan som hos Spotify, för 47 % av omsättningen eller 8,9 miljarder dollar. Med fortsatt tillväxt som under de senaste fem åren passeras 50 % någon gång under detta år.

Räknar man även in downloading står den totala digitala försäljningen för 59 %, eller 11,2 miljarder dollar. I världen finns nu 38 marknader som har en digital andel över 50 %.

Ökningen av streaming kompenserade globalt den fortsatta nedgången i fysisk försäljning, totalt 10 % minus eller 4,7 miljarder dollar, 24,7 % av den totala omsättningen.

Tyskland har den totalt sett största nedgången i fysisk försäljning och är sist in i paradigmskiftet till streaming av de stora marknaderna. Nedgången på den tyska marknaden, hela 10 %, innebar att Europa som helhet bara visar upp en ökning på minimala 0,1 % medan exempelvis Sverige hade ett plus på 4 % (se mer i separat artikel). Men det finns faktiskt länder som visar upp en ökad fysisk försäljning, som Indien, Japan och Sydkorea.

Tittar man vidare på olika marknader ser man att Nordamerika ökade med 14 % drivet av en streamingökning på 33 %. Latinamerika är den starkast växande regionen med en uppgång på nästan 17 %, Brasilien och Mexiko visar båda upp plus på runt 15 %, även Chile och Columbia växer kraftigt, inte minst på streamingfältet. Asien/Stillahavsområdet (inklusive Australien) ökade med nästan 12 % och är nu den näst största marknaden. Där leder Sydkorea trenden med en uppgång på 18 %.

I rankingen över världens största marknader behåller USA sin sedan många decennier ledande position, före Japan. Storbritannien återtog plats tre efter Tysklands nedgång. Frankrike är femte största marknad, följt av Sydkorea, Kina, Australien, Kanada och Brasilien.

Drake var världens mest säljande artist 2018 följd av de sydkoreanska bandet BTS och Ed Sheeran (etta 2017) på plats tre.

Frances Moore från IFPI hade vid presentationen på Soho Hotel i London sällskap av Stu Bergen, Warner, Stu Bondell, Sony, Adam Granite, Universal och Glen Barros från Concord Music.

Moore sa i panelsamtalet bland annat:

“Four years of growth has completely changed the industry. The potential and the vision is so much different because where you’ve got growth, you can invest. When the growth wasn’t there, it was a question of just getting by and keeping the industry going on a day-to-day basis. We’re on a really exciting global journey. The potential is huge and with the growth of the industry that potential can be realized.”

Stu Bergen fortsatte apropå de positiva siffrorna att de inte raderar bort de problem musikbolagen har genomgått sedan millennieskiftet, men att tillväxten: ”means that these events are a little bit more pleasurable than the decade-plus of decline.”

Länk till Ifpi Global Music Report 2018:

https://www.ifpi.org/downloads/GMR2019.pdf

Lars Nylin