Nyheter 12 september 2018

EU-direktivet röstades igenom

Under onsdagen genomfördes omröstningen i Europaparlamentet kring det nya upphovsrättsdirektivet. Det blev ett rungande ja, 438 för, 226 emot.

Sedan förslaget om direktivet kring upphovsrätt på den digitala inre marknaden röstades ned i juli har arbetet pågått intensivt bakom kulisserna. Hundratals förslag till omformuleringar i texten har skickats in av politiker och på onsdagen röstade EU-ledamöterna om Axel Voss ”Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market”.

Under trettio minuter gick parlamentet igenom alla amendments, och röstade för eller emot. Säga vad man vill om EU-parlamentariker, men de är snabba med röstknapparna. Till slut blev det en överlägsen seger för ja-sidan. Alex Voss var mot slutet av allt röstande jublande glad och kramade om sina bordsgrannar.

Han tackade sin kollegor i parlamentet och sa att detta är ett mycket viktigt första steg för att stärka de kreativa industrierna i Europa. Direkt efter Voss reste sig en annan av parlamentarikerna och begärde ordet. Med darrande röst sa han: ”Vi har just röstat igenom något som kraftigt begränsar yttrandefriheten på internet”.

Utspelet bemöttes med kraftiga burop, något som kanske skulle kunna tolkas som att många ledamöter läst på ordentligt och förstått att direktivet varken handlar om att filtrera hela internet eller att begränsa yttrandefriheten. Parlamentets ordförande avbröt och konstaterade att det inte fanns någon mening att starta en debatt direkt efter att saken hade röstats om.

Självklart är det många i musikindustrin som känner glädje över dagens beslut. Elisabet Widlund Fornelius, VD för musikförlagens branschorgan Musikförläggarna, säger till MI:

– Äntligen kan pengarna hamna i rätt fickor! Istället för att bara hamna i de amerikanska IT-jättarnas fickor, kommer de att hamna hos innehållsskaparna. Ett stort fel i en tjugo år gammal lag (Safe Harbour) håller äntligen på att rättas till.

– Nu backar hela Europa upp oss och och det kommer att stärka vår position väldigt mycket. Vilket är helt rätt, för användarna vill ha det här materialet och det är det som genererar pengar och besök till sidorna. Jag är säker på att det kommer att märkas i licensförhandlingar redan nu.

Ludvig Werner, VD för masterägarnas branschorgan IFPI, menar att det här är bra för alla involverade:

– EU sätter rättighetshavarna före amerikanska IT-jättar. Oerhört glädjande att EU-parlamentet idag sade ja till copyrightdirektivet. Nu förtydligas marknadens spelregler och jag tror detta är oerhört bra för såväl rättighetshavarna som innehållstjänsterna.

– Att de tjänster som omfattas nu måste skaffa licenser för det innehåll man publicerar är förstås en stor seger för alla kreatörer och rättighetshavare!

Så, vad händer nu?

Nu kommer förhandlingar mellan EU och medlemsstaterna att inledas kring direktivet. Förhandlingarna kommer pågå under hela hösten, varpå en ny omröstning kommer att genomföras i januari 2019 kring den exakta slutliga texten som medlemsstaterna ska använda sig av i sina lagändringar.

I januari kommer också ett datum presenteras för när direktivet ska vara implementerat i de olika ländernas lagstiftning. Tidigare direktiv kring upphovsrätten har legat mellan 1,5 och 2 år (EUCD, IPRED, kollektiv förvaltning).

I det ursprungliga direktivet, som röstades ned i juli, stod att medlemsstaterna skulle ha 12 månader på sig att implementera direktivet efter ikraftträdandet. Med tanke på diskussionerna kring direktivet, samt att det alldeles säkert kommer ske en hel del förhandlingar inom varje land, är det möjligt att länderna får längre tid på sig innan direktivet verkligen blir lag. Hur som helst kommer det åtminstone dröja till minst 2020 innan direktivet finns på plats i den svenska lagstiftningen.

Efter omröstningen svämmade nätet över av prisande kommentarer från såväl musikbranschen som nyhetsbranschen. Samtidigt som motståndare till direktivet fortsatte att hävda att det nu ska införas ett ”uppladdningsfilter” för hela internet, och tävlade i dystopiska framtidsscenarion.

Här länkar till några artiklar:

Computer SwedenEU-parlamentet ger grönt ljus till ”länkskatt” och uppladdningsfilter
– MusicAllyArticle 13 approved by European Parliament by 438 votes to 226
– BreakitEU röstar igenom kritiserade förslagen i upphovsrättsdirektivet
– Dagens IndustriEU: Grönt ljus för att ta betalt för länkar

Daniel Johansson