Nyheter 2 december 2013

EXPORT MUSIC SWEDEN Möte med Music Norway på norska ambassaden

I förra veckan stod norska ambassaden i Stockholm värd för ett möte i samarrangemang mellan Export Music Sweden och Music Norway. Under ledning av Musikindustrins redaktör Claes Olson diskuterade dussinet norska och svenska musikbranschaktörer, de flesta från managementsidan, våra grannländers komplicerade musikrelation.

Det är ett känt faktum att många svenska artister har en stor publik i Norge, samtidigt som norsk musik ytterst sällan lyckas slå sig fram på den svenska sidan om gränsen. På norska ambassaden i Stockholm ägnade i torsdags drygt dussinet skarpa hjärnor några timmar åt att ringa in problematiken och presentera förslag till lösningar och framtida samarbetsformer för att stärka det norsk-svenska samarbetet.

Att en starkare gemensam nordisk marknad, kanske med början i just ett utökat samarbete mellan Norge och Sverige, har potential att öka genomslaget för våra länders gemensamma musikterritorium tycktes alla de församlade vara eniga om. De många möjligheterna i ett stärkt samarbete togs upp redan i det övertygande inledningsanförandet av Bjørn Rogstad (tidigare general manager på EMI, idag på Universal Music Norway), som tillsammans med Hampus Kivimäe från svenska Wife öppningstalade efter ett par kortare välkomstanföranden av minister Frode Solberg från ambassaden samt Music Norways chef Kathrine Synnes Finnskog och Jesper Thorsson från Export Music Sweden.

Utöver ovannämnda personer samt undertecknad deltog även Johanna Beckman (tidigare INGRID, idag Familjen Beckman), Per Kviman (Versity), Per Hägglund (Autonom Management), Helen McLaughlin (Sony Music), Mikal Telle, Per Mygland, Ami Mörén och Theodora Alexander (alla fyra från MADE), Erle Strøm (Haaland, Eidsvåg & Strøm, management och marknadsföring), Vegard Waske (Upfront Artist, manager för bl.a Lindstrøm och Jaga Jazzist), Rune Grønn (A&R manager Universal Music och gitarrist i Turbonegro) och Gunnar Greve (manager för bl.a Timbuktu) samt Export Music Swedens projektkedare Sofia Thurn och Malin Jonsson (Musik & Eventarrangör, Campus Nyköping) i samtalen och bordsdiskussionen.

De frågeställningar som på förslag av Music Norway utgjorde dagens diskussionsämnen var bl.a: Hvorfor vil ikke Sverige ha norsk musikk, hva gjør vi galt? Hvorfor funker svensk musikk i Norge, hva kan vi lære av det? Kjenner vi hverandre godt nok? Hvor møtes vi? Trenger vi andre / flere møteplasser? Hvilke rolle spiller press / media / radio – hva kan vi gjøre for å bidra til å gi hverandre oppmerksomhet? Hvor møtes vi internasjonalt, kan vi samarbeide ute?

Efter den stora och engagerande bordsdiskussionen delades de norska och svenska musikbranschrepresentanterna in i mindre grupper, där man diskuterade fram olika förslag på lösningar på de problem som ringats in.

I sin summering av den kreativt lika intensiva som avspända dagen konstaterade en nöjd Kathrine Synnes Finnskog att den helt klart bidragit till att lyfta fram ett bra underlag till en konkret handlingsplan för de två ländernas musikbranschorganisationer. Dessutom knöts det flera nya personliga kontakter mellan flera av aktörerna runt bordet, något som säkerligen kommer att avspegla sig i olika framtida samarbeten.

Fortsättning och någon form av uppföljning lär följa. Oavsett om det sker under formella eller informella former, så kommer säkerligen By:Larm i Oslo att i februari nästa år bli en ännu viktigare knytpunkt och mötesplats för både våra grannländers musikbransch och musik.

Claes Olson

Bilden: Bjørn Rogstad från Universal Music Norway inledningstalade på norska ambassaden. Foto: Sara Østbye