Nyheter 16 april 2013

JURIDIK Dom i Tambourinemålet

På tisdagen föll domen i Lunds tingsrätt i den uppmärksammade tvisten kring musikstudion Tambourine. The Hives tvingas betala 20 miljoner i lån och rättegångskostnader.

Tvisten har pågått länge och baseras i transaktioner 2002-2009 inom Tambourine studio, som haft fullmakt att sköta ekonomi och transaktioner för exempelvis The Hives, The Cardigans, Weeping Willows, The Ark, Europe och Timbuktu – dessa är några av de artister som varit direkt eller indirekt inblandade i tvisten. Tvisten uppdagades för en bredare allmänhet 2011 när The Cardigans stämdeThe  Hives.

I domen skriver tingsrätten bland annat: ”har mottagarna inom Hivessfären genom de olika transaktionerna berikats på Cardigansbolagens bekostnad”. Därför, säger rätten, ”finns inte några rimliga skäl för att låta Cardigansbolagen slutligt bära den förlust som samtidigt svarar mot den nytta som betalningarna inneburit för mottagarna på Hivessidan”. I summan 20 miljoner ingår kostnader för den rättegången som pågått sedan 2011 på omkring 5,3 miljoner kronor. Under åren 2002-2009 ska, enligt tingsrätten, totalt över 41 miljoner kronor ha lånats ut från The Cardigans bolag till The Hives.

The Cardigan uppger att de var inte medvetna lånen. Drygt 23 miljoner kronor har betalats tillbaka, men fortfarande återstår 18,5 miljoner kronor. The Hives har under den långa rättegången förnekat att de känt till utlåningen och istället hävdat att Tambourine Studios misskött deras bokföring.

The Hives har tidigare uppgett att en eventuellt fällande dom ska överklagas.

Lars Nylin

Sydsvenskan summerade turerna förra veckan:

http://www.sydsvenskan.se/kultur–nojen/striden-om-rockmiljonerna-2/

The Hives egen hemsida om målet:

http://tambourineskandalen.se/