Nyheter 14 februari 2013

SKIVBOLAG Omorganisering på EMI

EMI Music har presenterat ett par personalförändringar i på säljavdelningen. Figge Johansson (bilden) och Daniel Haugen har sedan en tid tillbaka nya roller i organisationen.

Figge Johansson, VP Catalogue för EMI i Norden, har med nya titeln VP Sales & Catalogue, Nordic och Head of Sales för EMI Sverige sedan 1 februari nu även ansvar för all fysisk försäljning i regionen. Med 15 års erfarenhet i musikbranschen har han enligtEMI Music Nordics chef Stefan Blom utvecklat stor kunskap runt bolagets kataloger och med stark kommersiell drivkraft skapat produkter och lösningar för bolagets artister med fokus på intäktsoptimering.

Daniel Haugen från EMI i Norge har utnämnts till Head of Digital Business Development & Sales, Nordic och är nu ansvarig för bolagets digitala utveckling i de skandinaviska länderna. Daniel har flera års erfarenhet av digital försäljning i Norge, och enligt Blom innebär en utvidgning till att inkludera även övriga Skandinavien en naturlig utveckling i hans redan framgångsrika karriär.

Claes Olson