Nyheter 9 november 2012

MUSIKBOLAG Warner struktureras om i USA

Warner Music i USA struktureras om, skriver Billboard. Den mest uppseendeväckande förändringen blir att förlaget Warner/Chappell Music och bolagets enhet för skivkatalog, inklusive Rhino Records, slås ihop.

Med den nya strukturen kommer Warner Music US att ha tre divisioner. Den första har hand om frontline-utgivningen på främst bolagen Warner Bros, Atlantic och Warner Nashville. Den andra kommer att ersätta Warner/Chapell och även handha katalogmarketing på skivsidan inklusive Rhino-etiketten. Den tredje kommer att bestå av distribution och andra verksamheter som inte ingår i de två första.

I USA tolkas detta som att Warner på katalogsidan vill dra mer nytta av den expertis som finns hos förlaget gällande synkar och andra sätt att marknadsföra katalog.

Warner/Chappells VD Cameron Strang kommer att ta ta hand om den nya andra divisionen inklusive Rhino. Skivbolagsbossarna kommer att rapportera till Warner Music-gruppens VD Stephen Cooper, den avgående musikchefen Lyor Cohen ersätts ej.

I ett memo till personalen som publicerats av Billboard skriver Cooper:

“Among the numerous benefits in aligning Rhino and Warner/Chappell will be enriched collaboration in the US among our recorded music and music publishing teams with respect to catalogue exploitation, sync efforts and rights acquisition”.

Det finns i nuläget inga signaler om att förändringen i USA ska följas i övriga världen inklusive de svenska Warner-kontoren. Men i kommentarer på torsdagen spekulerade många, föga överraskande, i att en framgång på hemmaplan givetvis kan få Warnerledningen att exportera upplägget i ett senare skede.

Lars Nylin