Nyheter 11 februari 2010

: notiser

Under veckan väckte ett uttalande av Edgar Bronfman, CEO på Warner Music Group, en del uppmärksamhet i svensk media. Uttalandet, som återgavs av engelska BBC, tolkades av en del som om Warner skulle ha tagit beslutet att bryta sitt samarbete med Spotify. Bronfman kommenterade i sitt uttalande gratistjänster för streaming-on-demand av musik i största allmänhet, och menade att dessa är negativa för branschen. Spotify nämndes överhuvudtaget inte i uttalandet. Spotify gick därför också ut under onsdagen och dementerade att Warner Music skulle vara på väg att bryta sitt avtal med dem.

En domstol i Belgien har videarebefordrat ett rättsfall rörande filtrering av fildelningstrafik till EU-domstolen. Fallet gäller Tiscali som för några år sedan blev stämda av det belgiska upphovsrättssällskapet SABAM för att man inte agerade mot den illegala fildelning som skedde i deras nät. År 2007 vann SABAM i rätten, men det visade sig att domstolsutslaget baserades på felaktig information om hur effektivt operatören kunde genomföra filtreringen, och domslutet revs därför upp. Nu kommer EU-domstolen istället att ta upp målet och göra en grundläggande utredning. En framtida dom skulle kunna få stor betydelse för huruvida en europeisk internetleverantör kan hållas ansvarig för att identifiera och filtrera bort trafik relaterad till upphovsrättsintrång.

MySpace Music testar just nu reklam på sin tjänst i form av 30-sekunders ljudklipp som spelas upp innan användarna kan lyssna på strömmad musik. Funktionen har utarbetats i samarbete med företaget TargetSpot.

Mp3-söktjänsten Seeqpod har blivit friad av en federal domstol i målet som grundades på en stämning av EMI Music. Det var grundarna av tjänsten som stod åtalade för upphovsrättsbrott, men domstolen kunde inte se att de genom utvecklandet och driften av tjänsten brutit mot befintlig lagstiftning.

Motorola har investerat i tjänsten TuneWiki som kombinerar musikvideos med lyrics och sociala nätverksfunktioner. Investeringen ska bl.a. användas för att göra mobila versioner av TuneWiki tillgängliga. Förutom Motorola medverkade ett antal andra investerare i rundan.

En norsk domstol dömde i veckan till Telenors fördel i målet som rörde access till The Pirate Bay. I december dömde en lägre instans också till Telenors fördel, något som ledde till att rättighetssällskapet Tono överklagade till nästa instans. Domstolsbeslutet innebär att Telenor inte behöver blockera accessen till The Pirate Bay för sina kunder. Samtidigt har en italiensk domstol dömt i direkt motsatt riktning, ett beslut som innebär att operatörer i landet måste blockera The Pirate Bay. Målet har varit uppe i den italienska Högsta Domstolen, som beslutade att sajter med länksamlingar till torrentfiler som möjliggör illegal kopiering bryter mot upphovsrättslagen, och att operatörer därför måste blockera tillgången till dem.

Daniel Johansson